Person knappar på miniräknare och håller i spargris bredvid hus i miniatyr.Den 31 augusti återinför FI amorteringskravet på bolån. Foto: KT Stock photos/Shutterstock.com

Bolån

I syfte att dämpa pandemins ekonomiska effekter införde Finansinspektionen (FI) i april 2020 ett tillfälligt undantag från amorteringskravet, men under 2021 har återhämtningen varit så pass stark att FI har beslutat att reglerna för amortering ska börja gälla som vanligt igen. Den 31 augusti upphör undantaget, skriver FI i ett pressmeddelande.

I tider av ekonomisk osäkerhet till följd av coronapandemin beslutade Finansinspektionen i april förra året att införa ett tillfälligt undantag från amorteringskravet på bolån. Syftet var att underlätta situationen för Sveriges hushåll och ge dem större möjligheter att få ekonomin att gå ihop. När FI sammanställer de åtta största bolånebankernas verksamhet fram till sommaren 2021 framgår det att cirka 270 000 bolån har omfattats av det tillfälliga undantaget.

Men under 2021 har svensk ekonomi kommit på fötter igen, där man precis som i många andra länder har noterat en kraftig tillväxt både på aktie- och bostadsmarknaden. FI har därför beslutat att återinföra amorteringskravet den 31 augusti. Enskilda hushåll med ekonomiska utmaningar kommer dock fortfarande kunna beviljas tillfälliga undantag av kravet enligt de regler som gäller.

Vill förhindra att hushållens skuldsättning fortsätter att stiga

Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör, menar att man ser en tydlig återhämtning i ekonomin och att möjligheterna på arbetsmarknaden blir allt fler.

− Snarare ser vi en ökad risk att fortsatt stigande bostadspriser fortsätter att öka hushållens skuldsättning. Det pekar på vikten av att se till att amorteringskraven gäller som vanligt igen. Därmed bygger vi återigen motståndskraft, säger han i pressmeddelandet.

Större skulder och högre bostadspriser utan amorteringskravet

Men vad innebär då amorteringskravet? Kort förklarat så ska hushåll med nya bolån där belåningsgraden ligger över 70 procent amortera 2 procent av bolånet varje år, medan hushåll med lån med en belåningsgrad på 50 till 70 procent ska amortera 1 procent. Är bolånet mer än 4,5 gånger så stort som den totala nettoinkomsten ska hushållet amortera ytterligare 1 procent per år. 

Amorteringskravet är en åtgärd för att minska de risker som kan kopplas till stora och växande bolån, och enligt FI har åtgärden gett goda resultat. Utan amorteringskravet menar de på att både skulder och bostadspriser skulle ligga på ännu högre nivåer än de vi ser i dag.