Hand över miniatyrhus på mynthög.Enligt en rapport från Försäkringskassan har ansökningarna om bostadsbidrag ökat under pandemin. Det gäller särskilt bland unga utan barn. Foto: TANAPAT LEK.JIW/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

En ny rapport från Försäkringskassan visar att behovet av bostadsbidrag har ökat under pandemin, vilket de menar är en följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Enligt rapporten är ökningen framför allt tydlig bland yngre personer utan barn, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Pandemin har som bekant påverkat alla delar av vårt samhälle, så även arbets- och bostadsmarknaden. En ny rapport från Försäkringskassan visar att behovet av bostadsbidrag har ökat i takt med arbetslösheten. Ökningen är särskilt tydlig bland unga utan barn.

Antalet ungdomshushåll som ansökte om bostadsbidrag steg med 10 procent

Anna Persson, analytiker hos Försäkringskassan, berättar i ett pressmeddelande att man under 2020 såg att antalet ansökningar om bostadsbidrag ökade överlag. Detta gäller särskilt bland ungdomshushållen, där ansökningarna ökade med 10 procent jämfört med året innan dess, framför allt under sommarmånaderna.

Större ökning av arbetslöshet bland unga vuxna

Pandemins ekonomiska effekter har varit påtagliga med en snabbt stigande arbetslöshet som följd. Bland unga vuxna mellan 15 och 24 år ökade arbetslösheten från 20,1 procent i februari till 27,7 procent i juni, vilket är en betydligt större ökning än för resten av befolkningen.

Försäkringskassan menar att unga personer som ofta saknar arbetslivserfarenhet och således inte är berättigade inkomstbaserad ersättning från a-kassan har större behov av andra ekonomiska stöd när arbetslösheten ökar.

Rapportens viktigaste resultat

Försäkringskassan lyfter några särskilt viktiga resultat från analysen, till exempel

  • Under pandemin har fler unga utan barn sökt bostadsbidrag, särskilt under sommaren. I juni 2020 kom det in 38 procent fler ansökningar än motsvarande period året innan dess.
  • Antalet hushåll som beviljats bostadsbidrag har ökat under pandemin, och det gäller framför allt unga utan barn. Efter flera år av minskning ökade antalet mottagare med 2,3 procent under förra året.