Pirserna på bostäder och antalet bostadsförsäljningar ökade under juli månad. Totalt steg bostadsindex med två procent i hela riket. Foto: George Rudy/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Coronapandemin slog hårt mot bostadsmarknaden under våren och tuffast var det för bostadsrätter i storstäderna, där priserna i vissa fall sjönk med flera procent. Men under juli månad steg priserna i genomsnitt med två procent, enligt Valueguards HOX-index.

Prisutvecklingen på bostäder under våren och sommaren har inte följt det normala säsongsmönstret, vilket med största sannolikhet beror på coronapandemins utbrott. Men efter en ganska seg vår på bostadsmarknaden ökade försäljningen av bostäder under sommaren och priserna steg i snitt med två procent under juli månad enligt Valueguards HOX-index.

Bostadsindex steg med 2 procent i hela riket

Index på bostadsrätter och villor steg under juli månad. Bostadsrättsindex steg med 1,8 och villaindex steg med 2,1 procent över hela riket.

I de tre storstadsregionerna steg både villaindex och bostadsrättsindex. I Stockholm steg villaindex med 3,1 procent och bostadsrättsindex med 1,8 procent. I Göteborg steg villaindex med 0,5 procent och bostadsrättsindex med 1,1 procent. I Malmö var ökningen störst bland bostadsrätter, där bostadsrättsindex steg med 2 procent och villaindex steg med 1,4 procent.

Trenden med stigande bostadspriser håller i sig

Den stigande trenden när det gäller prisutvecklingen på bostadsrätter verkar hålla i sig. I Stockholm och Göteborg steg priserna under första halvan av augusti med 0,7 procent respektive 0,3 procent jämfört med juli.

Jämför man andra halvan av juli med första halvan av augusti så faller dock index i både Stockholm och Göteborg med 0,1 procent i storstaden och 0,3 procent i Göteborg.

25 procent fler bostadsaffärer jämfört med juli 2019

Antalet bostadsaffärer i juli i år var betydligt högre än vad det brukar vara. Juli brukar normalt sett vara en väldigt lugn månad och antalet bostadsaffärer brukar minska. Antalet bostadsförsäljningar i hela riket var 25 procent fler än under juli månad 2019 och närmare 40 procent fler än under juli månad 2018.

I Stockholms kommun var ökningen ännu större; där var bostadsförsäljningarna närmare 60 procent fler jämfört med både juli 2018 och 2019. Den stora ökningen beror mycket på att mönstret under säsongen rubbades på grund av coronapandemin.