Miniatyrhus står på papper med grafer och statistikResultatet av SBAB:s Mäklarbarometer för det sista kvartalet 2021 tyder på stillastående bostadspriser framöver. Foto: Kanjana Kawfang/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Enligt SBAB:s Mäklarbarometer för årets fjärde kvartal gör fastighetsmäklarna bedömningen att bostadspriserna mer eller mindre kommer att stå stilla under de sista månaderna av 2021. Vissa mäklare tror dock att priserna kommer sjunka något, särskilt på småhusmarknaden, och det är framför allt i Stockholm som bedömningarna är lite mer pessimistiska.

SBAB:s Mäklarbarometer genomförs varje kvartal, det vill säga fyra gånger om året, där fastighetsmäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö får göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden och ställa en prognos för de kommande månaderna. Om mäklarnas prognoser i den senaste mätningen stämmer kan vi räkna med oförändrade priser under årets sista månader, både för lägenheter och småhus.

Fler mäklare i Stockholm tror på prisfall

Enligt SBAB:s siffror tror alltså majoriteten av landets fastighetsmäklare på stillastående priser, men det finns även de som tror att priserna kommer sjunka något under det fjärde kvartalet. Framför allt på småhusmarknaden. Här ser man även att det finns regionala skillnader, där mäklarna i Storstockholm är lite mer pessimistiska jämfört med kollegorna i Göteborg och Malmö.

Inga dramatiska upp- eller nedgångar

Enligt SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann är det oftast i Stockholm som förändringar på bostadsmarknaden syns först, innan de så småningom tar sig vidare till andra delar av landet.

– Jag tror dock inte på någon dramatik gällande prisutvecklingen vare sig uppåt eller nedåt, säger hon i ett pressmeddelande.

Vi äntrar snart en lugnare period på bostadsmarknaden

Precis som Claudia Wörmann påpekar är vi nu på väg in en period som i regel alltid är lite lugnare, vilket hon tror kan ha påverkat fastighetsmäklarnas bedömning. De lyfter den allmänna tendensen, men hon menar att man bör komma ihåg att alla bostadsaffärer är olika. För vissa bostäder startar budgivningen redan innan visning, medan andra måste visas både en och två omgångar innan det första budet kommer in.