Vitt miniatyrhus med grått tak med penningstaplar i olika storlekar och hand som lägger ett mynt på en av staplarna.Bolåneutmanarna ökar utlåningen till svenska hushåll, och trots att de bara står för en bråkdel av utlåningen påverkas bolånemarknaden. Foto: LightField Studios/Shutterstock.com

Banknyheter

Utlåningen hos digitala bolånebolag ökar snabbt. I november 2019 stod de digitala bolåneutmanarna för 19,3 miljarder kronor av de totala bolånen hos de svenska hushållen på 3 429 miljarder kronor, skriver Di Digital.

De digitala bolåneutmanarna har ökat utlåningen i rask takt, dock från låga volymer. Med sitt nya digitala upplägg har de digitala bolåneutmanarna skapat en ny affärsmodell där de utmanar bankerna.

Bolåneutmanarna pressar ned räntorna

I en ekonomisk rapport från Riksbanken konstateras det att bolånemarknaden påverkas av de nya aktörerna, trots att de bara står för 0,6 procent av de totala bolånen hos de svenska hushållen. Bolånemarknaden påverkas genom ökad konkurrens som leder till att räntorna pressas ned.

Tips! Behöver du ta ett lån för att köpa bostad? Här kan du jämföra bostadslån för att hitta bästa erbjudandet för dig!

Riksbanken har även noterat att bolånemarginalerna hos de svenska bankerna började minska i samma veva som volymerna hos bolåneutmanarna eller bostadskreditinstitutens ökade.

Bolånen hos de nya bolåneaktörerna ökar

Andelen av utlåningen av de nya bolåneaktörerna är fortfarande låg men växer snabbt. Utlåningen till svenska hushåll av de nya aktörerna ligger i snitt på nästan en miljard kronor per månad. I dag finns det sjutton företag som är klassade som bostadskreditinstitut. Av de sjutton bostadskreditinstituten har tio av dem rätt att bevilja och utfärda bolån. Men enligt Riksbanken är det bara fyra bostadskreditinstitut som har börjat låna ut pengar.
Hypotek ägs av Schibsted och Stabelo, som har Avanza i ryggen. De står för lite mer än 15 miljarder kronor i utlåning. Uppstickarbolagens rörliga bolåneränta var i november 2019 i snitt cirka 0,25 procentenheter lägre än hos de traditionella bankerna.

Utlåning till lågt belånade hushåll bidrar till räntegapet

Digitaliserade och standardiserade processer brukar vara skälet till att bostadskreditinstituten kan erbjuda en lägre ränta, enligt de själva. Riksbanken har även fastställt att bostadskreditinstitutens affärsidé att bara låna ut pengar till bolånetagare som har låg belåning är ytterligare en förklaring till räntegapet.
Om flera bolåneaktörer kommer in på marknaden samtidigt som de fyra bostadskreditinstituten fortsätter att öka sina volymer på bolån kommer det i större utsträckning att påverka den svenska bolånemarknaden, avslutar Riksbanken i sin ekonomiska kommentar.