husfasader från nedifrån-perspektivI Sverige sjunker bankernas bolånemarginaler markant. Orsaken sägs vara ökade upplåningskostnader, i sin tur en följd av vårens pandemi. Foto: Gemenacom/Shutterstock.com

Bolån Ekonomi

Under året har bankernas bolånemarginaler sjunkit markant och nu ligger de på den lägsta nivån sedan 2014. Enligt Finansinspektionen är det bankernas ökade upplåningskostnader under pandemin som ligger bakom raset. Det skriver SvD Näringsliv.

Bankerna betalar för att kunna låna pengar på finansmarknaden, och lånar i sin tur ut pengar till sina privatkunder. Mellanskillnaden kallas bolånemarginaler, och har under de senaste åren legat på riktiga rekordnivåer. I år har trenden tagit en abrupt vändning.

Enligt Finansinspektionens uträkningar låg bankernas bolånemarginaler i slutet av årets andra kvartal i snitt på 1,26 procent, vilket kan jämföras med bolånemarginalerna i slutet av årets första kvartal som var 1,29 procent. Under året har marginalerna sjunkit till en nivå som är den lägsta på sex år.

Dyrare för bankerna att ta lån

Finansinspektionen menar att det är bankernas ökade upplåningskostnader under coronapandemin som är den största orsaken bakom de hårt pressade bolånemarginalerna.

– Utlåningsräntan för bolån var i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader innebär att bruttomarginalen på bolån minskade, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Prisskillnad på boräntorna under augusti

SvD Näringsliv har tidigare skrivit om prisskillnaderna på boräntor under augusti, där tidningen framför allt tog upp det faktum att storbankerna erbjuder betydligt lägre räntor på bolån som bundna på fem år, än på bolånen som är bundna i tre månader. Skillnaderna har noterats gällande både snitträntor och listräntor, men de är extra tydliga i det senare fallet.

I artikeln pratar SvD Näringsliv bland annat med Tor Borg, analyschef på Boverket, som då konstaterade att en bra marginal på tre-månadersräntan lägger grunden för att få bra marginaler på pengarna man lånar ut.

Så räknar Finansinspektionen ut bankernas bolånemarginal

När Finansinspektionen räknar ut bankernas bolånemarginal tar de bolånetagarens snittränta och sätter den i relation till bankens genomsnittliga finansieringskostnad under samma period.