Miniatyrhus står på miniräknare.Kan de lättade restriktionerna förändra tempot på bostadsmarknaden? Exprterna tror att det kan ha en dämpande effekt, men att marknaden håller sig fortsatt stark. Foto: Magnito/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Under september noterades ingen större utveckling av bostadspriserna – på riksnivå var läget mer eller mindre stillastående gällande både bostadsrätter och villor. Experterna tror på en fortsatt stark marknad framöver, men att återgången till kontoren kan ha en inbromsande effekt på bostadsintresset och således även priserna. Det skriver SvD Näringsliv.

Det verkar som att det galna prisrace vi sett under de senaste 18 månaderna har lagt sig. Under september ökade bostadsrättspriserna i storstädernas centrala delar med blygsamma 1 procent, och i riket som helhet var prisbilden i princip oförändrad för både bostadsrätter och villor.

Samhället börjar öppna upp igen, och det kanske inte är något som kommer påverka bostadsmarknaden just nu, men precis som SvD Näringsliv påpekar så är det väl kanske intressantare att fundera över vad som kan hända på längre sikt.

Återgången till kontoren kan dämpa bostadsintresset något

I SEB:s boprispodd ska företagets privatekonom Américo Fernández ha sagt att han tror att de lättade restriktionerna kan förändra intresset för vissa typer av bostäder. Han menar att återgången till kontoren kan dämpa den starka trenden något, men inte helt eftersom många kommer fortsätta med hemarbete några dagar i veckan.

Prisras kommer inte radera de kraftiga lyften

Tor Borg, nationalekonom och analyschef på CityMark & Byggfakta, tror inte att de kraftiga prisökningarna vi sett under pandemin kommer att raderas av eventuella prisfall framöver.

– Pandemieffekten med starkt uppvärderad boendemiljö och boyta klingar nog av, men Sverige har stark ekonomi, bra offentliga finanser samt låga räntor under lång tid framöver. Så efterfrågan på bostäder förblir stark, även om jag har svårt att se att den fortsätter att stiga så brant som 2020–21, säger han till SvD.

Fortsatt intresse för större bostäder?

Stockholms handelskammares chefsekonom Stefan Westerberg tror att intresset för större bostäder lite utanför stadskärnan kommer finnas kvar även efter pandemin, men att det kommer vara betydligt lägre.

Han menar dock att vissa grupper, särskilt ”familjebildare” i 30-årsåldern, har ett fortsatt stort intresse för småhus och att priserna i det segmentet därför fortsätter att stiga. I alla fall i landets storstadsområden.

Räntorna kan hindra prisfall

Precis som SvD skriver är det de fortsatt låga boräntorna som talar emot drastiskt fallande bostadspriser. Nivån är rekordlåg, och enligt SEB:s räntestrateg Lina Fransson är prognosen oförändrad åtminstone till kvartal tre år 2024.