Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden blir allt svårare att komma in på och står inför ständigt ökade priser. Nu visar en undersökning att bostad åt unga kommer att bli en av de viktigaste valfrågorna 2018.

Det är i en SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av fastighetsmäklaren Bjurfors där man tagit fram vilka frågor som svenska folket anser vara viktigast angående bostadsmarknaden. 40 procent av de tillfrågade menade att den viktigaste frågan handlar om ungas etablerande på bostadsmarknaden.

Svenska folket vill även att flyttskatten ska sänkas

De närmaste månaderna ska de politiska partierna ta fram de frågor som svenska folket anser är viktigast inför höstens val.
Den största prioriteten för svenska folket när det kommer till bostadsfrågor är att få ut unga på bostadsmarknaden. En annan bostadsfråga som svenska folket vill att de politiska partierna ska prioritera högt är möjligheten att förbättra bostadsmarknadens rörlighet genom att sänka flyttskatterna.
Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, menar att bristen på rörlighet inom bostadsmarknaden gör det svårt för unga att bli en del av den. Ytterligare anledningar är att unga ofta har en mindre inkomst vilket gör att de blir påverkade av det nya amorteringskravet.

Allt fler bor fel i Sverige

I utvecklandet av dagens marknad med ökade bostadspriser under en längre tid har alternativet att byta bostad blivit allt mer oattraktivt.
Som bostadsmarknaden har sett ut har det varit billigare att bygga nytt på tomten alternativt att bygga ut sitt hus när det har blivit trångt hemma. Samtidigt bor flera medelålderspar kvar i sina stora villor efter att barnen flyttat ut för att kostnaderna vid flytt blir för stora, menar Fredrik Kullman.

Man vill se ett ökande bostadsbyggande

På en tredje plats kom frågan om ett ökande bostadsbyggande. En kategori som fick 15 procent av rösterna och på fjärde plats frågan om att få minska svenskarnas skuldsatthet kopplat till bolån, en fråga som fick 10 procent av svenska folkets röster.
SIFO-undersökningen genomfördes mellan 8-12 april 2018 och totalt intervjuade man 1652 personer i åldrarna 16-79. SIFO:s webbpanel utförde undersökningen och rekryterades genom ett slumpmässigt urval.