Leende kvinna sitter bland flyttkartonger.Många bostadsägare känner sig mer motiverade att byta bostad till följd av den markanta prisutvecklingen, enligt en ny undersökning från Hemnet. Foto: baranq/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Generellt sett har den uppåtgående prisutvecklingen på bostadsmarknaden fått fler att känna sig motiverade till att byta boende, men detta gäller framför allt bland personer som äger sin bostad. Det visar en ny undersökning som Hemnet gjorde mellan den 27 och 30 september tidigare i år, där över 2 300 personer fick svara på frågan ”Har det senaste årets prisutveckling påverkat din motivation att byta bostad?”

Under de senaste tolv månaderna har bostadsrätts- och villapriserna ökat med i genomsnitt 7,7 respektive 14,3 procent. Utvecklingen har förvisso ökat värdet på många bostäder, men det ställer samtidigt högre krav på köparnas ekonomiska förutsättningar. 

Enligt en ny undersökning från Hemnet verkar det ändå som att motivationen att byta bostad har triggats av de stigande priserna, i alla fall generellt sett.

Motivationen har ökat mest bland bostadsrättsägarna

I Hemnets undersökning om förändrad motivation till att byta bostad har 2 341 personer svarat på frågan Har det senaste årets prisutveckling påverkat din motivation att byta bostad?”. Av de tillfrågade som äger lägenheten de bor i uppgav ungefär 30 procent att de stigande priserna har gjort dem mer motiverade att byta bostad. Bland villaägarna låg siffran på 20 procent.

Men bland de tillfrågade som hyr sitt boende var resultatet det motsatta. Över 30 procent uppgav att de känner sig mindre motiverade att byta bostad till följd av prisutvecklingen

Högre priser positivt för bostadsägare

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, konstaterar att prisökningar i regel är positivt för bostadsägare, men att det även kan innebära utmaningar om man vill satsa på att köpa något större.

– Generellt ökar dock motivationen mer av stigande priser bland de som äger sin bostad, säger han i ett pressmeddelande.