Björn Wellhagen, vd MäklarsamfundetBjörn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet, ser att bostadsmarknaden har börjat stagnera. Om bankerna fortsätter att vara restriktiva kan bostadskrisen förvärras ytterligare. Foto: Caroline Berg/Mäklarsamfundet

Bostadsmarknaden

Det går trögt på bostadsmarknaden och det kommer signaler från många håll om att bostadsmarknaden går allt sämre. Budgivningarna trappas ner och bankerna blir mer restriktiva, skriver SvD Näringsliv.

Det kommer signaler från många olika håll om att bostadsmarknaden mattas av. Bankerna blir allt mer försiktiga med kreditgivningen och budgivningarna mattas av. Enligt mäklaren Claudia Allerholm kastar sig spekulanterna inte längre in i budgivningar. Mäklarsamfundets vd, Björn Wellhagen, säger att de sett tecken på att bankerna är mer försiktiga när det gäller kreditgivningen till bostadsköpare.

Var fjärde mäklare anser att bankerna är mer restriktiva

En enkät som Mäklarsamfundet har skickat ut till över 1 200 mäklare i hela landet visar att det har skett en kraftig inbromsning på bostadsmarknaden. Mer än 25 procent av mäklarna tycker att bankerna har blivit mer restriktiva i sitt agerande när det gäller kreditgivningen till bostadsköpare.
Ett annat tecken som skapar oro är att det har skett en rejäl ökning av bostäder som säljs under utgångspriset. Tidigare i år var det bara cirka 5 procent av bostäderna i Stockholm och Göteborg som prutades ner av köparna. Den siffran har ökat och blivit betydligt större. Antalet nedprutade bostäder i Stockholm och Göteborg har sedan mitten av mars ökat mellan 15 och 20 procent.

Köparna tror på sjunkande priser och vågar inte buda

Enligt Hemnets analytiker, Erik Holmberg, har köparnas oro ökat och man tror att priserna kommer att sjunka ännu mer. Det gör att köparna inte vågar buda på samma sätt som tidigare.
Det leder i sin tur till att budpremien och slutpriserna minskar. Utvecklingen på bostadsmarknaden nu kan liknas vid bostadsmarknaden hösten 2017. Men marknadsförändringen har gått snabbare.
Enligt Valueguards senaste boprisindex steg bostadspriserna under årets första kvartal med 3,7 procent. Eftersom prisstatistiken släpar varnar Valueguard nu för att det kommer att se annorlunda ut.

Bostadsmarknaden stagnerar

De bostadsrättsförsäljningar som har genomförts från mitten av mars till mitten av april, trots den oro som råder på bostadsmarknaden, visar att snittpriserna har minskat. I Stockholm minskade snittpriset med 6 procent jämför med Februari och i Göteborg backade snittpriset med cirka 4 procent.
Björn Wellhagen befarar att bostadsmarknaden håller på att avstanna.
– Vi tror att en annalkande lågkonjunktur kan få till följd att både köpare och säljare av bostäder drabbas om bankerna blir fortsatt restriktiva. Det skulle förvärra bostadskrisen ytterligare, säger Björn Wellhagen.