Gata i centrala Stockholm med lägenhetshus på vardera sida och bilar som står parkerade längs gatan.Efter 10 ganska svala veckor på bostadsmarknaden ser det äntligen ut som att det har vänt. Foto: vadim getmanskii/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Det ser ut som att bostadsmarknaden har börjat ta fart igen. Efter 10 veckor där det varit rätt svalt kan man se en tydlig vändning på bostadsmarknaden, skriver SvD Näringsliv.

Bostadsförsäljningen under våren var lägre än normalt. Men nu verkar det som att den börjar ta fart igen. Hemnet kunde se en tydlig vändning i månadsskiftet maj/juni.

Coronapandemin bromsade upp bostadsmarknaden

Coronapandemins utbrott fick bostadsmarknaden att stanna av i mitten på mars. Därefter var det relativt svalt på bostadsmarknaden under 10 veckor. Men nu verkar det som att mäklarna har fått fart på bostadsaffärerna.
Statistik från bostadssajten Hemnet visar att antalet sålda bostadsrätter i månadsskiftet maj/juni är fler än under samma tidsperiod 2019. Både när man ser till de tre storstadsregionerna och till hela landet.

Antalet genomförda bostadsaffärer ökade med upp till 20 procent

Sista veckan i maj låg antalet genomförda bostadsrättsaffärer 20 procent högre jämfört med samma tidsperiod 2019. Under första veckan i juni var antalet bostadsrättsförsäljningar 16 procent fler än under samma period 2019 och under andra veckan i juni var bostadsrättsförsäljningarna 9 procent fler än andra veckan i juni 2019.
Det betyder att bostadsmarknaden har börjat ta igen tappet från de 10 veckorna under våren då försäljningen låg under det normala för tidsperioden.
I Malmöområdet går försäljningen bäst. Under sex veckor i rad har antalet sålda bostadsrätter varit cirka 20 procent fler jämfört med samma tidsperiod 2019. I Göteborg vände det under sista veckan i maj och i Stockholm vände bostadsmarknaden i månadsskiftet maj/juni.

Stigande bostadspriser

Enligt Valueguard steg bostadsrättspriserna under första halvan av juni med 1,0 procent i Stockholm och 0,8 procent i Göteborg.
Men sett till när coronakrisen bröt ut i mars är priserna oftast lägre än innan. Enligt Valueguard föll priserna på bostadsrätter i Stockholm med 4,6 procent under tidsperioden mars till maj och i Göteborg föll priserna med 3,1 procent.

Prisutvecklingen kan vända om coronakrisen blir långvarig

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, anser att det trots allt är en osäker prisutveckling. Om coronakrisen blir långdragen och arbetslösheten ökar kan situationen förändras vilket med största sannolikhet kommer att synas på bostadsmarknaden.
En av de viktigaste faktorerna för bostadsmarknaden är just graden av arbetslöshet. Den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att stiga och det ser ut som att den kommer att fortsätta stiga under hela hösten men även en bra bit in på nästa år.