Panoramavy över Malmö och Turning TorsoMalmöregionen stod för den största prisökningen på bostadsmarknaden under 2019. Foto: Ingus Kruklitis/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden har satt nya rekord efter att under en längre period gått lite trögare. 2019 var året då det började ta fart igen på bostadsmarknaden, även om det under hösten var relativt lugnt, skriver SvD Näringsliv.

Det har gått upp och ner på bostadsmarknaden under de senaste åren. Vissa regioner har gått bättre än andra. Under hösten och den senaste månaden har bostadspriserna legat nästan helt stilla. Men under 2019 hettade det till på bostadsmarknaden, som gick bättre än vad den hade gjort under en längre tid.
I Malmö och i vissa delar av Göteborg steg priserna under 2019. Sett till hela riket steg priserna på bostadsrätter och villor över hela landet med 5 procent.

Måttfull prisökning jämfört med tidigare under 2000-talet

Enligt Svensk Mäklarstatistiks analyschef, Per-Arne Sandegren, har bostadsmarknaden gått svagt uppåt, men den avtog lite i slutet av 2019. Med hänsyn till löneutveckling och inflation är en prisökning med fem procent på hela året mycket mer beskedligt än hur det har sett ut tidigare under 2000-talet, när ökningen varje år var tvåsiffrig.

Malmö stod för den största prisökningen

Bland storstäderna i fjol stod Malmöregionen för den största prisökningen, vilket har gjort att Malmöregionen har återhämtat sig från hösten 2017 när det skedde ett kraftigt prisfall på bostäder.
Även i Göteborg har bland annat villapriserna ökat, och hela riket har nått nya rekordpriser. Dock har Stockholmsregionen enligt statistiken en bit kvar för att återhämta sig helt.

Vi kan vänta oss en lugn och stabil prisutveckling

Bostadsåret 2019 gick mycket bättre än de två föregående åren, vilket syns i antalet försäljningar som genomfördes. Det har aldrig tidigare sålts så många bostäder som under 2019. Nya rekord sattes även värdemässigt. Under 2019 såldes det bostäder för 440 miljarder kronor, vilket är 7 procent mer än 2018 och 2 procent mer än 2017.
Läget på bostadsmarknaden framöver kommer, enligt Per-Arne Sandegren, att vara fortsatt lugnt och stabilt när det gäller prisutvecklingen under våren.