Bostadsmarknaden

När du ska ansöka om bostadslån tar långivaren en kreditupplysning för att bedöma din återbetalningsförmåga. Vad många inte vet är att din bostadsort kan vara en orsak till att du blir antingen beviljad eller nekad bostadslån. Anledningen är för att kreditbolag använder sig av omfattande statistik för att utreda om det finns en risk för betalningsanmärkning i en nära framtid. Här kan din bostadsort komma att bli en viktig faktor.

Bostadsområde kan ge sämre kreditvärdighet

Vid ett kreditbedömning av bostadslån tas ett flertal olika faktorer hänsyn. En av dessa är din bostadsort. Detta kan låta förvirrande och många kan undra hur ens bostadsort kan säga huruvida en person är kreditvärdig eller inte. När kreditbolagen undersöker kreditvärdigheten kring bostadsorten finns det några perspektiv som beaktas.

  • Bostadsortens genomsnittliga köpkraft
  • Om du äger eller hyr din bostad
  • Vilken typ av bostad du bor i; lägenhet, villa etc.
  • Utbildningsnivå i bostadsområdet
  • Bostadsortens typ; om det är glesbygd, tätort etc.

Samtidigt kan olika bostadslån vara olika strikta vad gäller bostadsorten. Därför kan det vara bra att du undersöker långivarna och jämför bostadslån för att hitta det alternativ som kanske inte har lika många regleringar.

Kritik riktas mot kreditbedömningsmetoder

Kritik har riktas mot hur kreditbolagen lägger sin grund för kreditbesluten vid bostadslån. Många menar att både grundlagen och diskrimineringslagen nämner ett flertal förbjudna grunder för diskriminering. En sådan är att man inte får diskriminera någon som person och att döma någon utifrån dess boningsort är just till grund för denna persondiskriminering. Utifrån detta skulle det alltså vara ett lagbrott att beakta bostadsorten vid ett kreditbeslut.

”Enligt vår uppfattning har en person i det nu aktuella fallet nekats kredit för att hen inte bor på ett socioekonomiskt tillräckligt välbärgat område.” – Tidigare beslutsgrund för att en person blev nekad kredit.

Samtidigt kommer andra grupper och menar istället på att det inte bara är bostadsort som spelar roll. Just detta är bara en liten del av hela bedömningsprocessen och att en person bedöms i helhet. Givetvis kan det kännas mer riskabelt för lånegivare att låna ut pengar till någon som är bosatt i en ort med högre arbetslöshet eller dålig ekonomisk sits. Eftersom ett bostadslån ofta rör sig om ett stort belopp ökar även risken för långivaren.

Kreditbeslut får inte vara diskriminerande

Diskrimineringsombudsmannens ställer sig bakom båda synsätten – att det kan vara diskriminering att utgå från bostadsort vid bedömning av bostadslån, samtidigt som det kan vara godkänt. Det är lagligt att använda sig av statistiska metoder som ett komplement för en kreditbedömning, alltså exempelvis bostadsort. Kreditbesluten får däremot inte enbart bygga på sådan statistik utan måste ha personlig statistik också. Sådan statistik kan vara tidigare återbetalningsförmåga eller tidigare lånebelopp hos individen.