nybyggda moderna lägenheterKommuner med lyckad bostadspolitik ska inspirera andra kommunalpolitiker. Foto: Grand Warszawski/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadsbristen är påtaglig i stora delar av landet men det finns kommuner där man lyckats med bostadsförsörjningen. Boinstitutet vill genom rapporten Husesyn i bostadsbristens Sverige visa på goda exempel från tio av landets kommuner för att inspirera politikerna i deras arbete med bostadsfrågan, skriver Hem & Hyra.

Boinstitutet som startades av Hyresgästföreningen våren 2017 är tänkt att vara den centrala punkten när det gäller bostadsfrågor och bostadspolitiken i Sverige. Nu har man på Boinstitutet tagit fram en rapport som ger en nulägesbild av tio kommuner runt om i Sverige och hur de har klarat bostadsförsörjningen. Det är analysföretaget Six Year Plan som genomfört undersökningen som ligger till grund för rapporten.

Kommunpolitiker ska inspireras av andra kommuner

Bostadsbristen är för många kommuner en tuff utmaning som behöver inspiration, nytänk och handlingskraft. I rapporten kan man läsa om hur de tio olika kommunerna arbetar med sina bostadsfrågor och förhoppningsvis kan man bli inspirerad och lära sig något av varandra.

Enligt verksamhetsledare Moa Andersson är rapporten gjord som ett seminarium i digitalt pappersformat för att man när som helst ska kunna läsa den utan att behöva delta på ett seminarium. Rapporten som ligger på Boinstitutets webbsajt kommer att skickas ut till kommunpolitiker runt om i Sverige i hopp om att kunna inspirera dem i landets bostadsfrågor.

Man vill kunna visa olika nytänk och framgångsrecept från olika kommuner och visa på att bostaden är avgörande för andra socioekonomiska samhällsfrågor som arbetsmarknad, utbildning och tillväxt.

Allmännyttans ansvar

Kommunernas huvudansvar är att trygga bostadsförsörjningen men alla har olika förutsättningar för att lyckas. Allmännyttan har ett stort ansvar och Martin Hofverberg som är Hyresgästföreningens chefsekonom skriver att allmännyttan kan och bör används för att göra saker som privata aktörer inte vill eller vågar. Det kan handla om nya sätt att pressa priserna, hitta nya boendeformer eller våga investera i nya områden som ger ny möjligheter till inflytt.