miniatyrhus står på en ritning bredvid en miniräknare och nycklarEnligt SBAB:s prognoser kan vi vänta oss att bostadspriserna börjar gå ner så smått under 2022. Men det riktiga fallet spås ske först mellan 2023 och 2024. Foto: Jinning Li/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Spekulationerna kring hur länge bostadspriserna kommer fortsätta stiga är många, men enligt SBAB:s beräkningar är det inte att vänta inom en snar framtid. Under 2022 kan vi vänta oss ett marginellt fall, men det är först 2023–2024 som priserna ser ut att kunna sjunka med cirka 6 procent. Det skriver SBAB i ett pressmeddelande.

Det höga trycket på bostadsmarknaden visar inga tecken på tillbakagång. I alla fall inte inom en snar framtid. Enligt SBAB kommer priserna ha ökat med 11,1 procent (i snitt) innan året är slut, där villapriserna beräknas utvecklas starkare än bostadsrättspriserna med en ökning på 13 respektive 8 procent. Under 2022 räknar man med en fortsatt stark återhämtning i ekonomin, men att bostadspriserna börjar falla så smått. Prognosen är 0,3 procent ner. Först 2023 och 2024 menar SBAB att vi kan se ett något tyngre prisfall på 3,2 respektive 2,6 procent.

Inga dramatiska siffror

Mellan 2022 och 2024 väntas priserna gå ner med totalt 6 procent. Prisfallet är enligt SBAB en följd av att boräntorna stiger.

– 6 procent kan låta mycket men ska jämföras med den beräknade prisuppgången på över 20 procent under åren 2020 och 2021. Det är således ingen dramatik att tala om, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i pressmeddelandet.

Priserna kan fortsätta stiga, men riskerar även att falla tyngre än beräknat

Enligt Robert Boije kan bostadspriserna fortsätta stiga om ekonomin växer sig starkare och boräntorna blir lägre än vad SBAB:s prognos visar. Men han menar att det även kan gå åt andra hållet, med tyngre prisfall än väntat, om det stora intresset för bostadsköp sjunker när pandemin är över och våra konsumtionsvanor går tillbaka till det ”normala”.