Husfasad med upplysta balkonger.I juli sjönk bostadspriserna i hela landet, enligt SBAB:s och Boolis prisindex. Foto: Haboco/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadspriserna fortsätter att falla över Sverige, särskilt i de mellersta delarna av landet och i Stockholm. SBAB:s chefsekonom menar att man inte kan utesluta en nedgång på totalt 20 procent. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

Enligt SBAB och Boolis prisindex HPI sjönk bostadsrättspriserna även i juli. Villapriserna föll i alla landets regioner jämfört med juni, och det största fallet noterades i mellersta Sverige med 6,6 procent. I norra Sverige låg nedgången på drygt 5 procent och i Malmöregionen på drygt 4 procent.

Närmar sig nivåerna under finanskrisen 2008

Villapriserna har inte rasat lika kraftigt sedan finanskrisen 2008. När det gäller bostadsrättspriserna är fallet fortfarande på en lägre nivå än under krisen 2008, men enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije är det troligtvis bara en tidsfråga innan prisfallet på både villor och lägenheter ramlar under den tidigare rekordnivån.

– Ett sammanlagt fall på 20 procent kan absolut inte uteslutas, säger Robert Boije till SvD/TT.

Ränteuppgången ligger bakom

Robert Boije menar att det finns vissa säsongsbetonade faktorer som påverkat nedgången, men tillägger att den främsta orsaken givetvis är de stigande räntorna. Sommarmånaderna är förvisso svalare på bostadsmarknaden överlag, men precis som Boije påpekar så tyder de kraftiga prisfallen i exemepelvis Stockholm och Malmö på att detta handlar om något annat än säsongsmönster.

Inte risk för någon större dramatik

Enligt Boije ska vi vara beredda på att priserna kommer sjunka ytterligare framöver i takt med att Riksbanken höjer styrräntan. Robert Boije räknar med sjunkande bopriser i höst, men är samtidigt inte orolig för någon stor dramatik. Med det menar han att det inte kommer handla om någon kris likt den vi såg under 90-talet, även om ett prisfall på över 10 procent så klart kan drabba enskilda hushåll hårt.

För Sveriges ekonomi och bostadsmarknad i stort ska det dock inte vara någon större fara konstaterar han, så länge som inte arbetslösheten plötsligt börjar gå upp igen.