Vy över bostadshus i stockholm.I Stockholm faller nu bostadsrättspriserna för andra månaden i rad, enligt nya siffror från Valueguard. Foto: JJFarq/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Vi befinner oss i mitten av maj och bostadsrättspriserna i Stockholm och Göteborg har redan ramlat ner med 1,7 respektive 1,3 procent jämfört med nivåerna för hela april. Det verkar som att maj blir den andra månaden på raken med fallande bostadspriser på flera håll i landet. Det skriver SvD Näringsliv som bland annat refererar till statistik från Valueguard.

Maj ser ut att bli ytterligare en månad med fallande bostadspriser på flera håll i landet. I Stockholm och Göteborg har bostadsrättspriserna redan gått ner med 1,7 respektive 1,3 procent om man jämför med siffrorna för hela april.

Enligt aprilstatistiken föll bostadsrättspriserna i Stockholm med 0,9 procent, medan de tog en liten vandring uppåt i Göteborg och Malmö med 0,2 respektive 1,5 procent. Villapriserna sjönk överlag förra månaden: i Stockholm med 0,2 procent, i Göteborg med 1,2 procent och i Malmö med 0,8 procent.

Priserna faller från riktigt höga nivåer

Men precis som SvD påpekar så ska man ha i åtanke att de prisfall som börjar synas sker från riktigt höga nivåer. Enligt Valueguards statistik har bostadsrättspriserna i riket som helhet ökat med 6,7 procent under de senaste 12 månaderna och villapriserna med 5,7 procent.

Förändrade förväntningar på marknaden

Mäklarfirman Erik Olsson har gjort en enkät bland sina kunder som visar på snabbt förändrade förväntningar när det gäller bostadspriserna. Betydligt fler tror nu på fallande priser än på stigande, vilket är ett tydligt trendbrott.

Handelsbanken räknar med prisnedgång på 10 procent fram till 2023

Handelsbankens prognos kom ut dagen innan Valueguards rapport och här spår man fallande bostadspriser från det andra halvåret 2022, och att prisnedgången kommer landa på 10 procent fram till 2023.

Samtidigt räknar Handelsbanken med att Riksbanken höjer räntan vid varje möte fram till nästa vår, och att styrräntan lägger sig på en topp på 1,75 procent under 2023 och 2024.