Lägenhetsområde med gula våningshus och lekpark.Priset på lägenheter står för den största sänkningen, nämligen 1,8 procent. Foto: Scandphoto/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

I oktober har bostadspriserna fortsatt på sin nedåtgående bana. Och enligt SBAB:s chefsekonom Robert Boije kommer de troligtvis sjunka ännu mer, skriver SvD Näringsliv.

Enligt statistik från SBAB:s bostadssajt Booli föll bostadspriserna i hela landet med 1,1 procent i oktober. Priset på lägenheter föll mest, närmare bestämt med 1,8 procent. För villor har priserna sjunkit 0,7 procent.

Höjda avgifter till bostadsrättsföreningar kan ha en påverkan

Lägenhetspriserna har sjunkit i alla regioner, men de största fallen har skett i Storstockholm, Storgöteborg och södra Sverige.

En orsak kan enligt Robert Boije vara att många bostadsrättsföreningar har höjt sina avgifter på grund av ökade kostnader. Men föreningarna har inte höjt avgifterna tillräckligt mycket för att de ska klara av de höjda räntorna. Fler höjningar kan behövas, och då kanske det påverkar lägenhetspriserna ännu mer.

Stora regionala skillnader på villapriser

För villapriser är det däremot stor skillnad mellan olika regioner. Sett till hela landet är nedgången 0,7 procent, men i mellersta Sverige sjönk priserna med nästan 3 procent. Och i Stormalmö och Norrland har priserna faktiskt blivit högre.

Rensar man för säsongseffekter kan man faktiskt se svagt stigande priser på småhus i hela landet.

Bostadsmarknaden förvånansvärt moståndskraftig

Boije är lite förvånad över att priserna inte har sjunkit mer. Han tror att det till viss del kan bero på att arbetsmarknaden fortfarande är stark. Men med tanke på räntehöjningarna och inflationen tycker han att bostadsmarknaden borde vara mer dramatisk.

En annan orsak till att bostadspriserna inte har fallit mer är att många hushåll verkar ha haft ett stort sparkapital. Men så småningom kommer dessa sparpengar sina, och då kan vi se ännu fler sänkningar på bostadsmarknaden.

Från pristoppen förra våren har priserna sjunkit med nästan 14 procent. Villapriserna har sjunkit med 15 procent, medan priserna på bostadsrätter har sjunkit med cirka 10 procent.