Hamnen i MalmöLägenhetspriserna har ökat som mest i Stormalmö. Foto: Neil Arthurs/Shutterstock.

Bostadsmarknaden

Coronapandemin har inte inneburit någon avmattning på bostadsmarknaden. Enligt SBAB:s senaste statistik har priserna på bostäder fortsatt öka den senaste tiden.

Enligt storbanken SBAB:s senaste rapport steg priserna på lägenheter i samtliga regioner utom en under juli månad jämfört med samma period i fjol. I Storstockholm, som är undantaget i SBAB:s siffror, sjönk lägenhetspriserna med 0,3 procent jämfört med år 2019.
Enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB, talar siffrorna för att bostadsmarknaden inte påverkats nämnvärt av coronapandemin.
– Siffrorna i juli visar att prisuppgången fortsätter på bred front med ett litet undantag i Stockholm. Det är svårt att prata om några stora coronaeffekter, säger Boije till Svenska Dagbladet.
Att priserna på lägenheter i Storstockholm minskat något har inte påverkat villamarknaden. Under juli i år ökade priset på villor med 2,1 procent jämfört med förra året. Sett till hela året är priset på lägenheter oförändrat jämfört med förra året samtidigt som villapriserna ökat med 5,6 procent.

Lägenheterna i Malmö har ökat mest i pris

Av SBAB:s rapport framgår att lägenhetspriserna i Malmö är de som ökat mest under året. I Stormalmö såldes lägenheter till en prisökning av 3,4 procent under juli jämfört med år 2019.
Hur det kommer sig att priserna stigit så mycket i just Malmö gissar Robert Boije beror på flera faktorer. En sådan är faktumet att priserna i Malmö redan varit relativt låga. En annan att Skåne som region inte drabbats lika kraftigt av coronapandemin som övriga större städer.

Stödinsatser har gjort skillnad för prisutvecklingen

En viktig anledning till varför prisutvecklingen på bostadsmarknaden inte påverkats i hög grad av coronapandemin är regeringens stödinsatser i syfte att förhindra massarbetslöshet. En effekt av regeringens permitteringsstöd är att arbetslöshetssiffrorna kunnat hållas relativt låga och färre människor har varit tvungna att sälja sina bostäder.
En annan faktor som av experter bedöms bidra till den fortsatta prisökningen är de relativt låga räntorna på bolån i Sverige.