Bostadsmarknaden

Under 2017 såldes det bostadsrätter runt om i Sverige för en total summa på 256 miljarder kronor. Noteringen är den näst högsta sedan år 2000. Det visar nya siffror framtagna av SCB.

Det var den 2 juli som SCB redovisade försäljningssiffrorna för bostadsrätter under 2017. Totalt såldes det 108 000 bostadsrätter och genom en ökning av medelpriset med 7 procent höjdes det från 2016:s 2,2 miljoner till 2,4 miljoner.

I Sveriges tre största städer såldes bostäder för 197 miljarder

Majoriteten av de sålda bostadsrätterna var i Stockholm, Malmö och Göteborg. Här såldes det under 2017 bostadsrätter för en total summa på 197 miljarder kronor. Vilket innebär att storstäderna har stått för 77 procent av den totala försäljningssumman.
Isär kan man se att Stockholm stod för 57 procent, eller 147 miljarder, av landets hopslagna omsättning på bostadsrättsförsäljningar. I Göteborg handlar det om 12 procent, motsvarande 31 miljarder, och i Malmö 7 procent som i sin tur betyder ett försäljningsvärde på 18 miljarder.

Antalet bostadsrättsförsäljningar ökade under 2017

Siffrorna som SCB tagit fram visar vidare att i en jämförelse med år 2016 har det sålts 2 268 fler bostadsrätter under 2017. Av samtliga noteringar sedan statistik i ämnet börjades föras fram av SCB år 2000 är denna den näst största.
Rekordåret för försäljning av bostadsrätter fortsätter vara 2015 då det såldes närmare 110 000 bostadsrätter.

Medelpriset skiljer sig regionalt

Förutom för år 2008 har SCB kunnat urskilja en ökning av medelpriset för varje redovisat år. Fortfarande existerar stora skillnader bland Sveriges olika regioner och inte helt överraskande finns de dyraste bostadsrätterna inom Stockholmsregionen. Här låg medelpriset under 2017 på närmare 3,7 miljoner i Stockholms län.
Det lägsta medelpriset under 2017 hittade man i Västernorrlands län som låg på ynka 804 000 kronor.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent