Byggarbetsplats med lyftkran och en byggledare som styr bygget.Boverket och Miljömålsrådet har gemensamt kommit fram till ett förslag om ett nationellt råd som ska hjälpa Sverige att reglera samt planera byggprojekt. Planen är att framtida byggen ska bli mer miljövänliga. Foto: Sorn340 Studio Images/Shutterstock

Bostadsmarknaden

I samråd med varandra har Boverket och Miljömålsrådet föreslagit att man ska ta fram ett nationellt råd för samhällsplanering i Sverige. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Genom ett nationellt råd hoppas Boverket och Miljömålsrådet kunna skapa en bättre och övergripande kommunikation mellan olika instanser så att planeringen gällande byggen ska bli bättre. På så vis kan man skapa mer miljövänliga byggarbetsplatser.

Samverkan mellan statliga myndigheter och dialog mellan planeringsaktörer

Det nationella rådet som Boverket och Miljömålsrådet föreslår ska inrättas ska få ansvar för två stora kommunikationsfunktioner. Det första handlar om att skapa en samverkan mellan olika statliga myndigheter. Det andra handlar om att skapa dialog mellan olika planeringsaktörer.

En av de stora anledningarna till att förslaget har tagits fram handlar om att det råder stora brister i planeringen kring byggen i dag. Det menar Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren, som också påpekar att det är nödvändigt att ha ett nationellt perspektiv på miljöfrågorna.

– Vi statliga myndigheter behöver utveckla bättre former för samverkan och bli bättre på att ta fram gemensamma underlag och analyser utifrån ett helhetsperspektiv, säger Anders Sjelvgren.

Avgörande miljöfrågor

För att säkerställa framtidens miljöbehov vill man bland annat utveckla mer energieffektiva system kring både byggnation och transport. Men de vill också att rådet ska fokusera på hur man bäst kan effektivisera resursanvändningen och på så vis upprätthålla en biologisk mångfald.

Boverket framhåller exempelvis vikten av god planering kring de fysiska strukturerna vid olika typer av mark och vatten. Det, menar de, är en av de saker som kommer att påverka samhället i framtiden.

Ett bredare nationellt perspektiv är precis vad som behövs för att kunna hjälpa Sverige att optimera sitt förhållningssätt till miljön, menar Anders Sjelvgren.

– Ambitionen är att fortsätta bygga upp en nationell planering som vi kan vara stolta över i Sverige och som hjälper oss i arbetet med den omställning som är nödvändig, kommenterar Anders Sjelvgren.