Man utför trädgårdsarbete runt en rabatt i en stad med en trimmer.Naturvårdsverket och Boverket har kommit fram till nya riktlinjer gällande grönplanering i städer. De hoppas kunna hjälpa kommuner att skapa en bättre miljö, både för natur och människa. Foto: Vadim Ratnikov/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Det har kommit ny vägledning gällande grönplanering. Vägledningen är menad att stötta kommunernas arbete och är ett samarbete mellan Boverket och Naturvårdsverket, skriver Boverket.

Boverket och Naturvårdsverket har tillsammans med flera myndigheter och länsstyrelser kommit fram till en tudelad vägledning för grönplanering som på sikt ska hjälpa kommuner att skapa hållbara samhällen. 

Grönplanering behövs i samhället

I takt med att samhället förändras med klimatförändringar och bristande naturresurser behöver också vårt sätt att planera och bygga städer förändras. Det menar Naturvårdsverket och Boverket som har skapat en ny vägledning för just grönplanering.

– Grönstrukturen i och omkring våra städer och samhällen är mångfunktionella och har stor potential att bidra till att hantera flera av våra samhällsutmaningar samtidigt. Det blir därför viktigt att planera så att dessa funktioner kan främjas och utvecklas. Inte minst för att det finns stora vinster att göra för samhället. Här är grönplanen en viktig pusselbit, säger projektledare för vägledningen på Naturvårdsverket, Nicole Lindsjö.

Men förutom att grönplaneringen kommer att hjälpa natur och folkhälsa är det viktigt att områdena också blir attraktiva, menar Boverket och Naturvårdsverket. En trivsam miljö där man vill bo är viktig att få fram.

Samarbete mellan Boverket och Naturvårdsverket

Samarbetet som fått vägledningen att växa fram är främst mellan Naturvårdsverket och Boverket. Men det har också varit en bred variation på andra instanser som hjälpt till. Bland annat har man tagit hjälp av myndigheter, länsstyrelser samt referenskommuner från hela Sverige.

Tillsammans har man skapat en vägledning som består av två delar: grönplanering i fysisk planering samt hur man tar fram en praktisk plan. Meningen är att grönplanen ska kunna hjälpa kommunen att fatta beslut om strategiska målsättningar som på sikt ska främja folkhälsan samt stärka den biologiska mångfalden.

Med grönplanen vill man också säkerställa att mål inför framtida klimatförändringar sätts upp och möts.

– Grönplanen kan omfatta bland annat friluftslivsfrågor, klimatanpassning och naturvård, förklarar Nicole Lindsjö.