Regleringar

Finansinspektionen skickade en varning till hushåll och banker om nyproduktioners höga skulder. Det har skapat ilska i byggbranschen som menar att FI sänker bostadsbyggandet.

Byggbranschen är kritiska mot Finansinspektionen som de anser sänker bostadsbyggandet genom sina uttalanden och regleringar.

Finansinspektionens uttalande kritiseras av Veidekke

Föreningar i nyproduktioner har allt högre skulder, cirka 12 000 kronor per kvadratmeter uppger Finansinspektionen. Det är dubbelt så högt som genomsnittet för alla bostadsrättsföreningar. I storstäderna kan föreningslånen till och med vara ännu högre.
Till följd av detta skickade FI-chefen Erik Thedéen ut en varning till banker och hushåll om de oacceptabelt höga skulderna. Han menar att hushållen har privata bolån vilket innebär att de löper dubbel risk vid räntehöjningar.
Uttalandet fick byggbolaget Veidekke, som verkar i hela Skandinavien, att bli riktigt upprörda.
– FI:s retorik och agerande sänker bostadsbyggandet, säger Lennart Weiss, bolaget kommersiella direktör, till SvD.
Weiss anser att FI snackar ner bostadsproduktionen i ett läge då den behövs som mest.

Högre föreningslån i nyproduktion är normalt

Även Sveriges Byggindustrier kritiserar Finansinspektionens uttalande. Anna Broman som är bostadspolitisk berättar att det är normalt att föreningslånen i nyproduktioner är högre. Detta eftersom renoveringskostnader av det större slaget inte behövs förrän långt senare, till skillnad från äldre bostäder.
Enligt de senaste prognoserna kommer byggandet av nya bostäder att minska med 30 procent mellan 2017 och 2019. Det betyder att antalet nya bostäder inte ens kommer täcka hälften av det behov som Boverket anser vara nödvändigt.

FI har försvårat för den unga generationen

Lennart Weiss menar att Finansinspektionen på flera sätt försvårar för människor att ta sig in på bostadsmarknaden. Han anser att amorteringskravet som infördes 2016 var tillräckligt. Flera beslut och regleringar som sedan tagits har varit att gå för långt.
– Att FI under våren 2017 i tysthet dessutom förmådde bankerna att sänka skuldkvotstak samt höja kalkylräntor för låntagarna, och därutöver sedan införa skärpt amortering från 1 mars i år, är jag mycket kritisk emot. Detta får enorma konsekvenser för den unga generationen, säger Weiss.