Regleringar

Regeringens subventioner för bostadsbyggande möts nu av kritik. Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman menar att branschen aldrig efterfrågat dessa subventioner. Broman menar även att bidragen borde läggas på efterfrågesidan, det vill säga de som ska köpa bostad.

Subventionerna i bostadsbranschen uppstod när flera experter visade på att byggnadstakten skulle sjunka rejält följande år. Detta trots att befolkningen ökar konstant och att flera unga i storstäder inte kan finansiera ett eget boende. De hyresrätter man hoppats skulle bygga har helt enkelt inte producerats, något som konstaterats från flera håll.
Nuvarande bostadsminister Peter Eriksson har tidigare kritiserat byggbranschen för att de istället producerat lyxbostäder för att maximera sina egna intäkter. Detta tillbakavisas nu av Broman som menar på att subventionerna inte var efterfrågade från början och att amorteringskraven snarare är problemet än byggbolagens nyproduktioner.

Befolkningen ökar men antalet nyproduktioner minskar

Redan i mars uttalade sig Sverige Byggindustrier om att antalet nyproducerade bostäder skulle minska med 20 000 i jämförelse med förra året, en markant minskning. Samtidigt tros Sveriges befolkning vara 11 miljoner om tio år, något som skapar stora problem för den svenska bostadsmarknaden.
För att möta dessa problem skulle det behövas byggas betydligt flera bostäder, något som i dagsläget alltså inte sker. Det största problemet enligt Anna Broman ligger i att unga inte kommer in i bostadsmarknaden. För de som bor i storstäder är det väldigt problematiskt att finansiera sitt eget boende på grund utav det begränsade utbudet och den höga efterfrågan.
Av denna anledning föreslår hon också att de statliga subventionerna läggs på efterfrågesidan och inte på byggbranschen i sig. Denna modell har tidigare testats i Norge där man har subventionerat det privata bosparandet.
Broman föreslår även att man på kortare sikt skapar ett statligt bolån för unga och minskar effekten av amorteringskravet har på denna grupp. Hon anser även att amorteringskravet behöver ses över, och att staten behöver backa i sina restriktioner för att få igång byggandet.
Detta uttalande ligger i linje med den kritik som SBAB:s chefsekonom nyligen riktade mot amorteringskravet och dess effekter. Han nämnde bland annat att det har gjort svenska hushåll mer utsatta i fallet av en lågkonjunktur samtidigt som det har gjort att fler tar blancolån för att finansiera sina bostäder.