nycklar på ett bordTrycket på studentbostadsmarknaden har till viss del dämpats efter vårens pandemi. Men i de populäraste studentstäderna är det fortfarande pressat läge. Foto: Maryia_K/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

I vanliga fall brukar jakten på bostad vara en ny students största utmaning, men i år är ingenting som vanligt. På grund av coronapandemin har bostadssituationen i flera av landets studentstäder lättats upp, men enligt SFS är trycket på de populäraste studieorterna fortfarande ett problem.

Inför varje terminsstart brukar SFS (Sveriges förenade studentkårer) sammanfatta läget på bostadsmarknaden i landets olika studentstäder. De städer som grönmarkeras kan erbjuda bostad redan i början av terminen, medan städerna med en gul markering kan erbjuda bostad inom en termin. En röd markering innebär att nya studenter inte kan räkna med att få ett förstahandskontrakt ens under det första halvåret.

Tidigare år har det på sina håll varit i princip omöjligt för en ny student att få tag på en bostad, men efter vårens kris vittnar flera av studentstäderna om att trycket på studentbostadsmarknaden har dämpats. Det rapporterar SvD Näringsliv.

Färre internationella studenter söker sig till Sverige

SFS har analyserat bostadsläget i sammanlagt 33 studentstäder över hela landet. Femton städer grönmarkerades, elva gulmarkerades och sju städer fick en röd markering. Städer som exempelvis Umeå, Karlskrona och Linköping menar att det skett en stor förändring på bara ett år.

Enligt SFS är det framför allt den drastiska minskningen av antalet internationella studenter, en av coronapandemins följder, som har dämpat trycket på bostadsmarknaden. För att en student från ett land utanför EU ska få resa in till Sverige krävs ett uppehållstillstånd, och handläggningstiderna är långa.

Grundproblemet finns kvar

Trots viss lättnad i bostadstrycket menar SFS att själva grundproblemet finns kvar, eftersom de studentstäder som är rödmarkerade står för nästan hälften av alla studenter. Till exempel Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg.

Enligt Linn Svärd, vice ordförande SFS, ser man en stadig ökning av nya studieplatser i dessa städer, men det finns fortfarande inte tillräckligt många bostäder.