Samling av spannmål, pasta och konserver.Svenska hushåll kan behöva se över var de kan spara slantar under det kommande året. Foto: FabrikaSimf/Shutterstock.com

Ekonomi

Ekonomiexperter menar att inflationen har nått sin topp. Men det kan ändå bli fortsatt tufft för svenska hushåll, tack vare fortsatta räntehöjningar och den svaga kronan. SvD Näringsliv skriver om en ny konjunkturprognos från Swedbank.

Swedbanks ekonomer tror att konsumtionen kommer sjunka i Sverige på grund av högre boräntor, högre arbetslöshet och fler konkurser för detaljhandelsbranschen samt hotell- och restaurangbranschen. Deras prognos är att Sveriges BNP kommer sjunka med 1,3 procent under året.

SEB går på samma linje, med en prognostiserad sänkning av BNP på 1,2 procent. Något som de menar är en stor orsak till det sänkta BNP:t är att bostadsbyggandet minskar.

Årets första kvartal blir tuffast

Mattias Persson på Swedbank tror att de hushåll som är mest utsatta kommer ha det svårast under årets första kvartal. Det gäller särskilt pensionärer och ensamstående föräldrar, eftersom en stor del av deras lön ofta går till mat, hyra och energi.

Svenska hushåll mer utsatta än hushåll i andra länder

Persson menar också att hushåll i Sverige påverkas mer av inflationen jämfört med hushåll i andra europeiska länder och USA. En orsak är den svaga kronan, men svenska hushåll är också överlag mer känsliga för räntehöjningar.

Sveriges bostadsmarknad påverkas mest i västvärlden just nu. Och Swedbanks ekonomer tror också att bostadspriserna kommer sjunka ännu lite till.

Konkurrensen bland bankerna dämpar boräntorna något

En ljusning i allt detta är enligt Persson konkurrensen som finns på bolånemarknaden. Den gör att långivarna inte kan höja räntan lika snabbt som Riksbanken. Så även om Swedbank tror att Riksbanken höjer styrräntan till 3,50 procent i juni kommer de rörliga boräntorna troligtvis inte stiga mer än till cirka 4,30 procent fram till midsommar.

Swedbank förväntar sig också lönehöjningar på 3,7 procent både det här året och nästa år, vilket kommer hjälpa till en del. Det är dock inte tillräckligt för att kompensera helt för prishöjningarna.