Banknyheter

Enkla som tidigare gjort stort genomslag på bolånemarknaden kan ha stött på problem. Nyligen rapporterades att Enkla blivit nekade av flera tunga investerare, vilket kan göra det svårt att samla in den miljard de behöver. Anledningen till problemet ska enligt företagen som nekat investeringsmöjligheten vara bristande lönsamhet med de låga räntenivåerna.

Enkla har tidigare skapat stora rubriker på grund av deras billiga bolån. För närvarande erbjuder Enkla bolån till 0,95% ränta bundet i 3 år. När Enkla introducerade deras billiga bolån var räntenivåerna generellt betydligt högre vilket gjorde att många konsumenter anmälde sitt intresse omgående.
I dagsläget saknar dock Enkla kapital och därför försöker man nu få in 1 miljard kronor i externt kapital. Något som verkar vara svårare än vad Enkla först räknat med.

Enkla beroende av externt kapital

Nyheten att stora investerare aktar sig för Enkla är viktig eftersom Enkla är beroende av externt kapital. Om Enkla inte kan få in tillräckligt mycket kapital genom investerare kommer bolånen troligtvis aldrig heller lanseras. För att kunna hålla den låga räntenivån så måste de även själva ha en relativt låg avkastning, något som nu verkar ha skrämt investerare.

Tänk på! Flera stora investerare har inte investerat i Enkla med hänvisning till bristande avkastning på investerat kapital.

Bland de investerare som hittills lämnat negativa eller neutrala utlåtande ingår exempelvis Spiltan, Sjunde AP-fonden samt Lannebo Fonder rapporterar Breakit. Även om dessa investerare möjligtvis kommer att ändra sig längre fram i tiden är det bråttom för Enkla.
Deras första bolånekunder ska förhoppningsvis ha sitt kapital inom en månad, vilket innebär att det finns en snäv tidsram.

Ökad konkurrens på bolånemarknaden pressar priser

När Enkla lanserade sin bolånetjänst var man relativt ensam i sitt segment. Snart följde dock flera små och stora företag efter i räntesänkningen vilket kan röra till det för Enkla. Detta eftersom att Enkla dels är beroende av att ta in många kunder för att vara lönsamma, men även eftersom att det blir svårare att finansiera.
Flera av de små företag som gett sig in i räntekriget har inte själva det kapital som krävs utan är beroende av externt, investerat, kapital. Om flera sådana bolag konkurrerar om pengarna blir det svårare för Enkla att finansiera sin verksamhet.