Hand som tänker stoppa mynt i ett hus som en sparbössa och flera myntstaplar runt huset.Eperterna råder att inte binda räntan efter den svaga inflationssiffran och ECB:s beslut om att inte höja räntan. Foto: INDz/Shutterstock.com

Bolån

Sedan Riksbanken höjde styrräntan har rådet från flera experter varit att svenskarna bör binda sina bolån. Så låter det inte längre sedan inflationssiffran för februari var lägre än prognostiserat. Nu tycker flera experter att de svenska hushållen ska ha mer is i magen och inte binda bolånet, det rapporterar SvD.

Den senaste inflationssiffran var svagare än vad Riksbanken förutspått. Riksbanken hade prognostiserat en inflationstakt på 2,4 procent förra månaden men den verkliga siffran var endast 1,9 procent.
Inflationssiffran i kombination med ECB:s beslut om att inte höja räntan kan vara ett positivt besked för svenska bolånetagare. Det gör nämligen en justering av styrräntan än mer avslagen. SvD har efter de senaste beskeden varit i kontakt med flera bedömare som nu avråder svenskarna från att binda sina bolån, något flera experter tidigare rekommenderat hushållen att göra.
– Som bolånetagare ska man ta fasta på detta, och absolut inte binda sin bolåneränta. Jag tror att bolåneräntorna kommer att ligga på de här nivåerna under en lång tid, säger Nordnets sparekonom, Frida Bratt, till SvD.

Det går att dra nytta av konkurrensen mellan bankerna

Det senaste året har det tillkommit flera digitala utmanare på bolånemarknaden. Det har stärkt konkurrensen bland bankerna och det är något Frida Bratt tycker svenska bolånetagare ska dra nytta av.
Konkurrensen mellan bankerna gör det lättare för bolånekunder att förhandla ned sin ränta men det blir inte möjligt om kunderna är bundna till en bank.

Högt belånade hushåll bör fortfarande binda delar av bolånet

Länsförsäkringars privatekonom, Emma Persson, instämmer i det Frida Bratt säger om att dra nytta av konkurrensen som finns. Hon är däremot något mer försiktig i sina rekommendationer vad gäller att inte binda bolåneräntan. Hon menar nämligen att faran inte är över än för de hushåll som är högt belånade.
Många hushåll är fortfarande väldigt räntekänsliga och då kan det vara bra att binda delar av bolånet åtminstone.