Kollage coronaviruspartikel med ett diagram och ett vitt trähusExperterna delar med sig av sina bästa råd och tips kring bostadsmarknaden och hur du ska tänka om du måste flytta inom tre månader. Foto: OSORIOartist/Shutterstock.com och M70/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden påverkas av alla kriser mer eller mindre. Hur corona kommer att påverka bostadsmarknaden på lång sikt är det ingen som vet, skriver Dagens Nyheter.

Coronakrisen kommer att påverka bostadsmarknaden, men det är ingen som vet hur det kommer att se ut längre fram i tiden. Det kan vara svårt att veta om man ska sälja eller inte. Många vet heller inte om de vågar köpa eller hur de ska tänka. Dagens Nyheter har varit i kontakt med experter som delar med sig av sina bästa råd utifrån olika situationer.

Om du behöver flytta inom tre månader

Bostadsförsäljningarna tar lite längre tid och det syns ett visst avvaktande på marknaden, säger KTH:s forskare i fastighetsekonomi och finans, Cecilia Hermansson. Om det är första gången du ska köpa bostad kan priserna falla ytterligare senare om coronakrisen förvärras och drar ut på tiden. Men om krisen blir mildare kan sättningarna på bostadsmarknaden bli mindre.
Om man går och väntar på att bostadspriserna ska falla rejält behöver den som köper ha samma ekonomi som tidigare. Vad som helst kan hända, man kan bli arbetslös. Återbetalningsförmågan är något bankerna tittar på och är väldigt noggranna med i sina bedömningar.
Enligt Länsförsäkringars privatekonom, Emma Persson, finns det just nu ett stort utbud och som köpare har man möjlighet att ta lite mer tid på sig än vanligt. Men hon råder folk att tänka långsiktigt.

Om du behöver flytta inom två år

Enligt Cecilia Hermansson är det svårt att säga hur det kommer att se ut. Just nu råder det total osäkerhet kring hur länge krisen kommer att pågå. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden kommer att påverka hur utvecklingen blir på arbetsmarknaden de kommande två åren.
Även räntorna har en avgörande betydelse. Men dagens räntor är väldigt låga och Riksbanken har vid flertalet tillfällen sagt att räntorna kommer att förbli låga under en längre tid framöver.
Emma Persson tycker att man ska försöka spara mer med en långsiktig plan. Man kan även lägga ner lite mer tid på att göra en ännu mer långsiktig kalkyl.

Om du har sålt din bostad men inte köpt någon ny

Det positiva med att du redan har sålt din bostad är att du vet hur mycket pengar du har att lägga på nästa bostad, säger Emma Persson. Men Emma Persson anser att man bör hålla försäljningen och köp nära för att köpa och sälja på samma marknad med samma prisförutsättningar.

Om du har köpt ny bostad men inte sålt din gamla

Att du har köpt en ny bostad men fortfarande inte sålt din gamla bostad kan skapa en viss oro. Även här säger Emma Persson att försäljningen borde ske i så nära anslutning köpet som möjligt. Det är bra att använda sig av mäklare som är etablerade och har en lång erfarenhet av bostadsmarknaden och tidigare kriser.

När det gäller bostadsrätter behöver man titta på föreningens ekonomi

Om du tycker det är svårt att jämföra olika föreningars ekonomi kan du ta hjälp av någon som förstår årsredovisningar. Enligt SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann är det viktigt att titta på bostadsrättsföreningens skulder. Det är även bra att granska själva fastigheten. Titta gärna på fasaden och trapphuset om det är något som behöver åtgärdas.