En hög med svenska 500-lapparFörändringar i värdet på den svenska kronan kan leda till räntesänkningar, men det är inte särskilt troligt. Foto: Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock.

Bolån

Riksräntan spås av experter vara kvar på noll under flera år framöver. Det gör att många experter menar att det är läge att binda sina bolån, rapporterar Svenska Dagbladet.

Coronapandemin har påverkat den svenska ekonomin kraftigt. Under juli beräknades den svenska inflationen ligga på 0,5 procent för år 2020, vilket är långt under det inflationsmål på 2 procent som Riksbanken har satt upp.

En åtgärd som Riksbanken skulle kunna vidta i syfte att råda bot på den låga inflationen är att sänka riksräntan. Idag ligger riksräntan på noll procent och en sänkning skulle i sådana fall innebära att Riksbanken går tillbaka till den minusränta som man övergav i december förra året.

Men enligt experter som Svenska Dagbladet pratat med är det osannolikt att Riksbanken återgår till minusränta. Bedömarna tror i stället att räntan kommer att ligga oförändrad under en längre tid framöver.

Nordea-ekonomen: Därför är det läge att binda bolånet

Enligt Ingela Gabrielsson, som är privatekonom på Nordea, kan det nu vara läge att binda bolånet. Om man inte vill binda hela sitt bolån kan det åtminstone vara en bra idé att välja att binda delar av det.

– De bundna boräntorna är just nu lägre än den rörliga tremånadersräntan. Det är inte så vanligt, säger Ingela Gabrielsson i en intervju med Svenska Dagbladet.

Fördelen med att binda bolåneräntan, menar Gabrielsson, är att man slipper bekymra sig över hur den rörliga räntan förändras. Att de bundna räntorna i dag är så låga innebär ett guldläge för den som inte är intresserad av att följa ränteläget på en regelbunden basis.

Förändringar i värdet på kronan kan trigga räntesänkningar

Svenska Dagbladet har också pratat med Christina Nyman, som är chefsekonom på Handelsbanken. Hon går inte så långt att hon vill rekommendera kunder att binda sina bolån, men tror samtidigt inte att riksräntan kommer att förändras på flera år.

– Vad som jag tänker skulle kunna trigga en räntesänkning är en kraftig förstärkning av kronan, men det är inte troligt, säger hon  till Svenska Dagbladet.