En bild på lyftkranar vid ett byggeAntalet beviljade bygglov för flerbostadshus har minskat drastiskt i år.

Regleringar

Bostadsbyggandet fortsätter att minska i landet. Antal bygglov som beviljades för flerbostadshus har minskat med cirka 30 procent hittills i år, för småhus var den siffran 25 procent.

I år har allt färre bygglov beviljats jämfört med förra året. Hittills i år har 30 procent färre bygglov beviljats för flerbostadshus och 25 procent för småhus.
Under de första åtta månaderna beviljades cirka 540 bygglov. Jämfört med samma period året dessförinnan var den siffran 798 stycken.
– På årsbasis har vi sett en ökning under flera år, men nu ser vi att det har vänt, säger Magnus Johansson, projektledare och marknadsanalytiker på Industrifakta, till Hem och Hyra.

Effekterna av det minskade bostadsbyggandet kommer synas nästa år

Redan nu råder det bostadsbrist i landet och effekterna av det minskade byggandet kommer framförallt bli synligt under 2019 och 2020.
Enligt Boverkets analys krävs cirka 600 000 nya bostäder de kommande sex åren. Den siffran blir svår att uppnå om bostadsbyggandet fortsätter att minska.
Anledningen till att det byggs allt färre bostäder tror många beror på amorteringskravet, vilket gör det svårare att ha råd med sitt eget boende.

Unga tvingas ut på en osäker andrahandsmarknad

Till följd av att det byggs allt färre bostäder tvingas många unga som vill flytta hemifrån ut på andrahandsmarknaden. Att bo i andra hand är osäkert och det är inte alls ovanligt med hyror över 10 000 kronor i månaden.
Hyresgästföreningen oroar sig över situationen och vill nu att staten går in och tar större ansvar.
– Hyresgästföreningen föreslår att staten går in med statliga topplån för nya hyresrätter, för att balansera den kommande lågkonjunkturen, hålla uppe byggtakten och bygga med rimliga hyror, säger Martin Hofverberg som är chefsekonom hos Hyresgästföreningen.