Bostadsmarknaden

För att förbättra den svenska bostadspolitiken bör man kunna hyrköpa sina bostäder. Det tycker Catharina Elmsäter-Svärt, vd för Sveriges Byggindustrier. Förslaget är ett av totalt tio stycken som framställts av Sveriges byggindustrier, för att förbättra den svenska bostadsmarknaden.

Bland förslagen som presenteras kan idén om att hyrköpa sin bostad vara den mest innovativa. Förslaget skulle innebära att en viss del av hyran finansierar en egen insats, för att på sikt ta över ägandet av bostaden.
Övriga förslag är exempelvis en avreglering av hyresmarknaden och subventioner till den som sparar till en bostad.

Hyrköp ger mindre kapitalstarka individer ett eget boende

Att inte ha råd att köpa ett eget boende blir allt vanligare i Sverige. För den som bor i någon av de större städerna är bostadspriserna helt enkelt för höga, vilket gör att bara kontantinsatsen kan vara betydligt mer än vad många kan finansiera.
För att råda bot på detta och möjliggöra för flera att få sin egen bostad rekommenderar nu Sveriges Byggindustrier hyrköp. Konceptet innebär i korthet att en viss del av den hyra som hyresgästen betalar oavkortat går till att finansiera en insats.
Hyrköp kommer dock inte att kunna genomföra förrän riskfördelningen är klarlagd. Detta förväntas ske mellan både hushållet och fastighetsägaren, men även staten enligt Hem&Hyra.

Flera förslag för en bättre bostadsmarknad

I förslaget till makthavarna listar de förutom hyrköp även nio stycken andra förslag. Ett urval av de förslagen som kan få störst effekt på bostadsmarknaden är som följande:

  • Avreglera hyresmarknaden. Genom att tillföra en mer efterfrågebaserad hyresmarknad blir fördelningen av hyresrätter bättre.
  • Subventionerat bostadssparande. För att fler ska kunna köpa sin egen bostad ska det bli möjligt för förstagångsköpare att få skattelättnader för sitt bostadssparande.
  • Sänkt reavinstbeskattning. För att hindra att bostadsägare binds till sin bostad bör skatten vid försäljning sänkas till en nivå mer lik OECD-länder.

Förslagen är i stor utsträckning inte nyskapande, utan istället förslag som diskuteras under en längre tid. Om förslagen kommer att införas beror till stor del på vilken politik som bedrivs, då partierna har olika inställningar mot exempelvis avregleringar på hyresmarknaden.