Hand stoppar mynt i glasburk bredvid ett miniatyrhus.SBAB:s årliga undersökning om hushållens bolån och sparande visar att det är en väldigt liten andel som har mycket stora lån. Foto: Madcat_Madlove/Shutterstock.com

Bolån

Enligt SBAB:s bolåne- och sparandeundersökning för 2021 är det relativt få bostadsägare som har höga eller väldigt höga bolån. En klar majoritet har lån på maximalt 2 miljoner kronor, och det är bara 16 procent som uppger att de under de senaste fem åren har belånat sin bostad för annat än just boendekonsumtion. Det skriver SBAB i ett pressmeddelande.

I den årliga bolåne- och sparande-undersökningen har SBAB via Kantar Sifo frågat cirka 1 000 bostadsägare i Sverige om storleken på både bolån och finansiellt sparande. Deltagarna fick även svara på om de någon gång under de senaste fem åren har belånat sin bostad för att kunna finansiera något annat än just boendet.

Få bostadsägare har väldigt höga bolån

71 procent av de tillfrågade bostadsägarna uppger att de har bolån på max 2 miljoner kronor, medan 38 procent anger att de har lån på under 1 miljon. 12 procent av de tillfrågade uppger att lånet överstiger 3 miljoner kronor, och av dessa har en fjärdedel lån på mellan 4 och 5 miljoner, medan en av tolv har lån på mellan 5 och 6 miljoner.

Undersökningen visar att andelen bostadsägare med ännu högre bolån är ytterst liten, vilket SBAB:s chefsekonom Robert Boije menar är en viktig slutsats i debatten om riskerna med de svenska hushållens bolåneskulder.

Positivt samband mellan sparkapitalets storlek och storleken på bolånet

Enligt undersökningen är det 3 procent av bostadsägarna med bolån vars totala sparkapital understiger 10 000 kronor, medan 9 procent uppger att sparandet understiger 50 000 kronor. Men man kan samtidigt se ett positivt samband mellan storleken på sparkapitalet och bolånen, då ungefär var femte bostadsägare med bolån uppger att de har ett sparkapital på över 1 miljon kronor.

Bara 16 procent som har belånat bostaden

Under de senaste fem åren är det enligt undersökningen bara 16 procent som har belånat sin bostad för att kunna konsumera något annat än just boende, vilket jämfört med siffrorna för 2019 tyder på en positiv utveckling.