Vy över centrala StockholmFler och fler vill bo i tätorter. Idag bor nästan 9 av 10 svenskar i en tätort. Foto: mffoto/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Det blir allt mer populärt bland svenskar att bo i tätorter. Det visar den nya befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån. Hem & Hyra skriver att Sveriges 50 största tätorter har ökat mer än en halv miljon invånare sedan 2010.

Den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar på en tydlig tillväxt av antalet invånare i Sveriges tätorter.
SCB definierar en tätort som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Enligt den definitionen finns det 1 979 stycken tätorter i Sverige. Av dessa har de allra flesta tätorter ökat i befolkningsmängd under förra året.
Ungefär nio miljoner människor bodde i tätorter vid övergången till år 2019. Det utgör 87 procent av hela landets befolkning.

Tätorterna växer stadigt

Totalt ökade invånarantalet i Sveriges tätorter med 88 000 personer bara under förra året. Det motsvarar strax under 1 procent av befolkningen.
Landets nio största städer, med minst 100 000 invånare vardera, står för den största delen av denna ökning. Tillsammans växte dessa tätorter med 44 000 invånare under 2018, vilket alltså motsvarar hälften av den totala ökningen för alla Sveriges tätorter.
Sett till de 50 största tätorterna har invånarantalet växt stadigt även sedan 2010. Under den perioden har antalet invånare i dessa tätorter ökat med totalt 540 000 invånare.

De största tätorterna har ökat mest

De tätorter som växt mest är, inte helt oväntat, Stockholm, Göteborg och Malmö. Som största stad har Stockholm ökat med långt över dubbelt så mycket som närmaste stad; 21 238 fler invånare under förra året. Näst i topp är Göteborg på 8 431 personer, följt av Malmö med 4 576.
Värt att notera är dock att ökningen inte alltid skett i storleksordning för övriga tätorter.