Privatekonomi Regleringar

En ny Novus-undersökning visar allt bostadsfrågor är viktiga för den gemene väljaren inför höstens val. Viktigast är ungas tillgång till bostad och avskaffad skatt på kapitalvinster.

Bostadsmarknaden är i behov av en förändring, det anser opinionen i en ny Novus-undersökning. Störst är trycket på att skrota kapitalvinstskatt samt att förenkla bostadsköp för unga. En andel av de tillfrågade uppger även att problemen tillhör deras hjärtefrågor.

Var fjärde lägger röst på avskaffad reavinstskatt

Drygt varannan svensk anser att reavinstskatt, även kallat kapitalvinstskatt, är något som bör tillhöra det förflutna. Idag betalar den som säljer en bostad cirka 22 procent av sin vinst i skatt.

Åsikterna kring ämnet är så starka att var fjärde svensk uppger att dennes röstlojalitet kan svänga baserat på partiernas inställning till frågan.

Majoritet stödjer subventionerat sparande för unga

I samma undersökning uppger även 73 procent ett stöd för subventionerat sparande för unga. I många av våra grannländer finns olika typer av dessa tankar i praktiken.

Den modell som Norge använder beskrivs av många som ett ideal. I Norge får unga som sparar till bostad skatteförmåner, upp till 200 000 kronor per år.

I Tyskland får unga bostadssparande årliga premier, och Finland nyttjar en kombination av subventioner för att uppmuntra och underlätta ungas bosparande.

Oroväckande lite rörelse på marknaden

Fredrik Kullman är vd för Bjurfors fastighetsmäklare och har därför god insyn i bostadsmarknaden. Han är orolig över nuläget.

– Vi ser en rekordlåg rörlighet på marknaden. (…) Allt för många bor fel i dag, skriver han i ett pressmeddelande.

Med kommentaren menar han att få känner sig ha råd att byta boendeform. Unga saknar resurser att ta sig in på bostadsmarknaden, och äldre har inte råd att flytta från större villor till mindre lägenheter.