Fler bidragsfuskare polisanmäldes under 2018. Foto: Press/Försäkringskassan

Regleringar

Antalet polisanmälda bidragsfuskare hos försäkringskassan ökar. Under 2018 polisanmäldes 282 personer av Försäkringskassan där man misstänkte att de fuskat med bostadsbidraget skriver Hem & Hyra.

Under 2018 gjorde Försäkringskassan över 2 400 utredningar, där det fanns misstankar om bidragsfusk. Antalet utredningar är ungefär lika många som tidigare men i fjol ledde fler utredningar till polisanmälan då 282 personer polisanmäldes.

Svårt att skilja på medvetet och omedvetet fusk

Enligt Försäkringskassans controller Daniel Lundmark kan det bero på att man nu gör bättre bedömningar än tidigare. Tidigare låg man kanske lite för lågt när det gällde antalet anmälningar. Försäkringskassan är enligt bidragsbrottslagen skyldiga att polisanmäla personer när man misstänker att de fuskar. Det kan vara svårt att veta vad som är medvetet fusk och omedvetet fusk, det är en bedömningsfråga. Men nu känner man att man ligger mer rätt och vet vilka som ska anmälas.
Bidragsfuskarna upptäcks genom handläggarna på Försäkringskassan och genom andra myndigheter, men även genom anonyma tips. Under 2018 fick Försäkringskassan över tusen tips från privatpersoner.

Försäkringskassan fick tillbaka över 30 miljoner

Efter kontrollutredningar har lite mer än var tredje utredning lett till att Försäkringskassan fått begära pengarna tillbaka och att det fått stoppa framtida utbetalningar. Över 30 miljoner kronor fick Försäkringskassan begära tillbaka under 2018 och man stoppade ytterligare 15 miljoner kronor.
Även fusket med bostadstillägg för sjukskrivna har ökat. Under 2018 utreddes 681 misstänkta fall där sjukskrivna fuskat med bostadstillägg. Totalt polisanmäldes 79 av dem och 12 miljoner kronor krävdes tillbaka.