ungt par sitter vid bord och betalar räkningarEnligt en ny undersökning från SBAB genom Kantar Sifo är det allt fler som gör en hushållsbudget. Intresset visade sig vara störst bland undersökningens yngsta deltagare. Foto: David Pereiras/Shutterstock.com

Ekonomi

Av 2 000 personer med bolån i åldrarna 20 till 80 har 48 procent, det vill säga nästan hälften, gjort en hushållsbudget. Det visar en undersökning från SBAB via Kantar Sifo, som gjordes mellan den 21 och 27 september i år.

En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av SBAB tyder på att intresset för hushållsekonomin är på uppgång i Sverige. 2 000 personer med bolån, i åldrarna 20 till 80, deltog i undersökningen och fick bland annat svara på frågan om de gjort en hushållsbudget för året eller ej. 48 procent av de tillfrågade har gjort en budget i år, vilket kan jämföras med 45 procent förra året.

Bättre förutsättningar för att hantera fallgropar i ekonomin

SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann menar att en budget är ett bra sätt att få koll på hushållets inkomster och utgifter. Genom att bli mer ekonomiskt medveten får du även bättre förutsättningar för att i tid upptäcka eventuella fallgropar. Enligt Claudia Wörmann kan man se en hushållsbudget som en slags ekonomisk hälsokontroll.

Fler yngre gör hushållsbudget

Undersökningen visar även att intresset för en hushållsbudget främst ökar bland unga vuxna. I den yngsta åldersgruppen, 20 till 34 år, har hela 61 procent gjort en budget, vilket kan jämföras med 47 procent i åldersgruppen 35–54 år, och 41 procent i åldersgruppen 55–79 år. I de två yngsta grupperna har andelen ökat jämfört med förra året, medan andelen i den äldsta har minskat med två procent.

Förklaringen bakom resultatet? Enligt SBAB är det vanligare att yngre har en något mer ansträngd ekonomi, och många vill därför ha en budget att luta sig mot. Äldre är ofta mer etablerade både på bostads- och arbetsmarknaden, och upplever kanske inte riktigt lika stort behov.

Koll på utgifterna oavsett ålder

Claudia Wörmann menar att det oavsett ålder kan vara bra att göra en hushållsbudget. Just eftersom det som sagt kan bli lättare att hålla koll på utgifterna. Enligt boendeekonomen är det inte så komplicerat att göra en budget som många kanske tror.

– Gå igenom vad som kommer in och vad som går ut en eller ett par månader. Det är en bra början. Tänk på att du genom att bli medveten om något också vid behov kan göra något åt det, sammanfattar hon i ett pressmeddelande.