siluetter av byggarbetare mot solnedgångPå fredag den 22 januari är det dags för fortsatta diskussioner om hur man ska säkra ett högt och hållbart bostadsbyggande i Sverige. Foto: JooFotia/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Nu är det dags att återuppta samtalen om ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande i Sverige, som påbörjades i februari förra året. I morgon fredag samlar bostadsminister Per Bolund aktörer från byggsektorn för att diskutera både nuläge och framtid på bostadsmarknaden. Det skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

I februari förra året bjöd statsministern och bostadsminister Per Bolund in ledande aktörer i byggbranschen till samtal om framtidens bostadsbyggande i landet. Regeringen hade inför samtalet identifierat tre större utmaningar: att säkra ungas (och andra i behov av bostad) tillträde till bostadsmarknaden, säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft samt att bostadsbyggandet ska bidra till att Sverige uppnår klimatmålet om minskade utsläpp av växthusgaser.

Nu på fredag den 22 januari bjuder Per Bolund åter in byggbranschens aktörer och företag till uppföljande samtal.

Fokus på högt och hållbart bostadsbyggande

På fredag kommer man främst att diskutera hur de olika aktörerna med hjälp av regeringen ska kunna säkra ett hållbart bostadsbyggande och samtidigt hålla fortsatt hög byggtakt. Eftersom det är mycket som hänt i samhället under det senaste året vill regeringen även diskutera hur byggbranschen har påverkats av pandemins effekter, och vilka eventuella framtida risker man behöver ta i beaktning.

– De senaste siffrorna visar att vi lyckats hålla uppe byggtakten under pandemin och det är viktigt att vi fortsätter arbeta för ett högt och hållbart bostadsbyggande. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med aktörerna på fredag, säger Per Bolund i pressmeddelandet.

Metoder för att minska bostadsbyggandets klimatpåverkan

Som sagt var klimatfrågan central under samtalen som ägde rum för snart ett år sedan, och kommer vara en viktig punkt även på fredagens byggmöte. Drygt en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och anläggningssektorn, där själva byggandet står för cirka hälften, och drift och uppvärmning av befintliga hus för den andra halvan.

Att minska bostadsbyggandets klimatpåverkan är ingen lätt uppgift, men förhoppningarna är att man genom konstruktiva diskussioner och med gemensamma krafter ska komma närmare en lösning.