Bostadsmarknaden

Utbudet av fritidshus till salu har minskat kraftigt de senaste åren. Människor hyr istället ut i större utsträckning. I takt med att utbudet blir mindre och efterfrågan är fortsatt stark ökar även priserna.

Jämför man februari månad 2014 med februari 2018 har utbudet av fritidshus minskat med nästan 60 procent. Jämför man med samma period förra året har antalet fritidshus till salu minskat med sju procent, då låg 1 345 ute till försäljning.

Allt färre fritidshus till salu

Det byggs idag inte lika många fritidsbostäder som andra boendetyper. Utöver det har det även blivit vanligt att man bygger om sitt fritidshus till permanentbostad. Det har haft sin påverkan på antalet bostäder som ligger ute till försäljning.
Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet, säger till SvD, att han tror att avdragsreglerna som ändrades 2013 haft sin påverkan på utbudet. Sedan dess kan man nämligen ta ut en hyra på upp till 50 000 kronor skattefritt. Det leder till att färre säljer och istället hyr ut.

Priserna har ökat med 25 procent

Även priserna har ökat de senaste åren. På fem år har priserna gått upp med nästan 25 procent. Kostnaden för ett fritidshus varierar dock kraftigt mellan olika orter.
På Gotland har priserna verkligen skjutit i höjden och ökat med 75 procent på några år. Men även i Dalarna och Jämtlands län har man sett en kraftig ökning med 50 respektive 49 procent. Anledningen till att prisökningen sett ut som det gjort har att göra med den relativt starka efterfrågan samtidigt som utbudet är begränsat.
Historiskt sett kan man se att den största prisökningen på fritidshus har skett i kustnära områden. För sådana hus har priset ständigt ökat de senaste 20 åren, med undantag för ett par år. Minst ökning har skett på den östgötska och småländska kusten som trots det haft en prisökning på över 200 procent de senaste 20 åren.