två händer som hålls ihop med handflatorna uppåt procenttecken och en pil som visar att räntan förändrasTrots bibehållen ränterabatt är det många bolånekunder som fått mycket sämre villkor. Sämst villkor har Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar. Foto: Sasun Bughdaryan/Shutterstock.com

Räntor

Trots oförändrad ränterabatt har många storbankskunder fått rejält försämrade villkor. I vissa fall är höjningen av boräntan tre gånger så stor, rapporterar SvD Näringsliv.

De flesta bolånekunder vet att en bra ränterabatt på boräntan ger en bra ränta. Däremot är det många som inte vet att även om du behåller din ränterabatt behöver det inte betyda att räntan är bra även i morgon.

SvD har undersökt utvecklingen när det gäller räntan hos de större aktörerna som erbjuder bolån. Ränterabatten är en central faktor i förhandlingen om boräntan. Ränterabatten är en rabatt som bolånetagaren blir erbjuden av banken i relation till listpriset. Ränterabatten är individuell och en boränta på 2,25 procent där kunden får 0,50 procentenheter i rabatt innebär en boränta på 1,75 procent.

Bibehållen ränterabatt betyder inte låg ränta

I SvD:s granskning har man man tittat på de olika bankerna och hur det har förändrats under en treårsperiod. Den hypotetiska kunden hade ett rörligt bolån med en ränta på 1,50 procent i maj 2017. Även om kunderna har fått behålla sin ränterabatt har de ändå fått mycket högre ränta på sitt bolån. Dessutom skiljer det sig rejält mellan de olika bankerna.

Handelsbanken, Länsförsäkringar och SEB har sämst villkor. I vissa fall kan det handla om flera tusentalskronor mer per år i ränta för ett vanligt bolån.

SvD:s exempel visar tydligt på skillnaden mellan olika banker

SvD har tagit fram ett mycket tydligt exempel där de jämfört hur det har sett ut för en bolånekund hos SBAB och en i Handelsbanken.

I maj 2017 hade SBAB-kunden en ränta på 1,50 procent och en ränterabatt på 0,09 procent. Listpriset hos SBAB låg då på 1,59 procent. Kunden hos Handelsbanken hade en ränta på 1,50 procent efter en ränterabatt på 0,55 procentenheter. Listpriset låg på 20,5 procent. Efter tre år har SBAB höjt den rörliga bolåneräntan med 0,15 procentenheter till 1,74 procent. SBAB-kunden har kvar sin ränterabatt och får en rörlig bolåneränta på 1,65 procent.

Handelsbanken har höjt sin rörliga ränta på bolån till 2,50 procent från tidigare 2,05 procent. Kunden har behållit sin ränterabatt, men räntan på det rörliga bolånet är efter tre år 1,95 procent. För Handelsbanken-kunden innebär det en räntehöjning på 0,45 procent. Jämfört med SBAB-kunden är det tre gånger högre ränta. Boräntan för Handelsbanken-kunden har gått från bra till dålig.

Sämre ränta trots bibehållen ränterabatt

En rörlig ränta på 1,95 procent är högre än den genomsnittliga rörliga boräntan. Dessutom låg Handelsbankens genomsnittliga ränta på 1,61 procent i april 2020. Den bolånekund som hade bättre villkor än genomsnittskunden i maj 2017 har fått mycket sämre ränta trots att kunden har fått behålla sin ränterabatt.

Kan bli en fråga för Konsumentverket

Försämrade villkor och en rejäl höjning av den rörliga räntan gäller även hos flera andra banker. Konsumentverkets sakkunnige i frågan, Max Brimberg, reagerade på hur villkoren för kunderna med oförändrad ränterabatt försämrades så mycket i och med höjningen av bankernas listpriser.

– Det låter anmärkningsvärt. Lanseringen av genomsnittsräntorna för bolån gav en ökad transparens men syftet var inte att det skulle leda till höjda listpriser för att ge sken av en bibehållen rabatt. Jag tycker det vore synd om bankerna använder listpriset för att i smyg höja räntorna för kunder som tror att bibehållen rabatt betyder lika goda villkor, säger Max Brimberg.

Om bankerna följer andra bankers initiativ antingen koordinerat eller okoordinerat och gör det systematiskt kan det bli en fråga för Konsumentverket. Det kan också vara ett sätt att skapa konkurrens.