bolån Räntor

Nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar på att inflationstakten i februari låg på 1,7 procent. Dessa siffror är 0,2 procent lägre än riksbankens prognos. Bankerna räknar nu med att höjningen av nästa styrränta kommer att dröja ytterligare.

Nordea och Swedbank ställer nya prognoser för när styrräntan ska höjas

I februari kunde man genom siffror framtagna av SCB, framtagna med måttet konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, se att inflationstakten låg på 1,7 procent. De visade sig vara 0,2 procent lägre än prognosen från Riksbanken och bankerna räknar nu med att man kommer få vänta ytterligare på en höjning av styrräntan.
Nordeas ekonomer menar att siffrorna från SCB stämmer överens med förväntningarna på marknaden. De menar att det kommer dröja till 2019 innan man kommer se en höjning av styrräntans rekordlåga -0,5 procent från Riksbanken.
Swedbanks ekonomer räknar istället med att en höjning av räntan kommer att dröja till årets sista kvartal.

Swedbank ändrar synen på Riksbanken efter den missvisande prognosen

Efter Riksbankens missvisande prognos skriver Swedbankekonomen Jörgen Kennemar i en kommentar till SvD.
”Vi ändrar alltså vår syn på Riksbanken”
Kennemar tillägger att han räknar med en höjning av styrräntan med 0,10 procentenheter i oktober och därefter gradvisa höjningar.
Kronan gick upp några ören efter statistiken och på den tioåriga statsobligationsräntan rörde sig inte märkbart.
När man tar fram siffror med måttet KPIF räknar man bort effekterna av ändrade bolåneräntor. Den totala inflationstakten, med KPI:s mått mätt, blev 1,6 procent i februari. Detta gav en månadsförändring på 0,7 procent och en oförändrad inflationstakt jämfört med månaden innan.
Inflationstakten kan förklaras som förändringen av konsumentpriserna i årstakt, jämfört med motsvarande månad föregående år. Månadsförändringen är prisförändringen mellan två månader.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent