Handelsbankens kontor i hörnet Sveavägen Odengatan i StockholmHandelsbanken vill undvika ett priskrig på bolån. Men man bör vara lyhörd om konkurrenterna sänker räntan. Foto: Mino Surkala/Shutterstock.com

Banknyheter Bolån

Handelsbanken vill inte ha ett priskrig när det gäller bolånen. Däremot måste man vara uppmärksam på den konkurrens som finns, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström till SvD Näringsliv.

På bolånemarknaden råder det tuff konkurrens. Under det gångna året var det flera banker som utmanade varandra och sänkte räntan på bolån. Under den senaste tiden har det dessutom dykt upp andra aktörer på bolånemarknaden som utmanar bankernas bolåneräntor.

Konkurrensen kommer styra räntan på bolån

Carina Åkerström, vd på Handelsbanken vill inte kriga om priserna på bolån. Men däremot tror hon att konkurrensen kommer att vara en styrande faktor och därför måste man hela tiden vara uppmärksam på alla aktörer som erbjuder bolån.
Under 2019 gasade Carina Åkerström på bolånemarknaden och trots den hårda konkurrensen från andra banker och ny uppstickare togs vart sjätte nytt bolån hos Handelsbanken.
Hur boräntorna kommer att se ut i framtiden är svårt att säga men enligt Carina Åkerström är inte ett priskrig lösningen. När hon under onsdagen presenterade kvartalsrapporten sa hon i sin presentation att hon tror på ett relevant erbjudande, högre aktivitet och synlighet.

Handelsbankens marknadsandelar minskade på bolån

Tillsammans med Swedbank har Handelsbanken varit de två största bankerna på bolån historiskt sett. Fast under 2019 minskade Handelsbankens marknadsandelar på bolån, trots att man gasade på för nya bolån.
Hur det kommer att se ut i år när det gäller konkurrensen på bolånemarknaden återstår att se.

Riksbankens höjning av reporäntan minskar bankernas kostnader

Att Riksbanken i december höjde reporäntan till noll var väldigt positivt för bankerna. När den negativa räntan försvann minskade även bankernas kostnader. Trots det var det flera banker som valde att höja bolåneräntan.
Handelsbanken var en av bankerna som valde att höja räntan på bolån. Enligt Carina Åkerström var Handelsbankens höjning av bolåneräntan en anpassning till de förändringar som sker i marknaden även fast banken har fått sänkta kostnader.

Bankens bruttomarginal låg stabilt trots minusränta

I Handelsbankens bokslut för 2019 som under onsdagen offentliggjordes står det att bolånens bruttomarginal låg stabilt under det fjärde kvartalet, trots minusränta. Rörelseresultatet var högre än förväntat under samma period och med det steg även aktien och stängde på sex procent.