Kartbild med nål på torsby.Skillnaderna mellan utgångspris och slutpris i budgivningar är stora i vissa svenska kommuner. Torsby står för den största skillnaden på villamarknaden. Foto: Dmitrijs Kaminskis/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Skillnaderna mellan utgångspris och slutpris tenderar som bekant att vara rätt stora, och nu har Booli kartlagt hur det såg ut på den svenska bostadsmarknaden mellan februari och maj 2022. På villamarknaden står Torsby för den största skillnaden, även kallat medelbudpremium, medan Kiruna toppar listan för bostadsrätter.

Ett sätt att mäta trycket på bostadsmarknaden är att se över skilllnaderna mellan utgångspris och slutpris i budgivningar, även kallat medelbudpremium.

Precis detta har bostadssajten Booli gjort för perioden februari–maj 2022, och det visar sig att en budgivning i snitt går upp med 10 procent om man ser till landet som helhet. Men i vissa kommuner är siffrorna mer än dubbelt så höga.

Avmattning på villamarknaden, men fortsatt höga nivåer

På riksnivå har budgivningarna på villamarknaden dämpats något jämfört med tidigare år, men nivån är fortfarande relativt hög. Enligt Boolis kartläggning gick budgivningarna upp med 10,7 procent i snitt, vilket kan jämföras med 13,2 procent föregående år.

Karin Grundeus, presskontakt på Booli, menar att det finns flera tänkbara förklaringar till det lugnare läget på villamarknaden. Hon nämner det osäkra världsläget, men även den exceptionellt starka villamarknaden.

– Så det här är mer en återgång till det normala, säger hon i ett pressmeddelande.

Stabilt på lägenhetsmarknaden

På lägenhetsmarknaden är budgivningssiffrorna stabila, och snittet ligger på 10,3 procent jämfört med 9,6 procent under motsvarande period 2021.

Värt att nämna är att utgångspriserna på både villor och bostadsrätter har ökat rejält under våren och är nu uppe på rekordnivåer.

Störst skillnader i Torsby och Kiruna

Som vi nämnde finns det vissa kommuner som sticker ut när det gäller skillnader mellan utgångs- och slutpriser. Torsby toppar listan för villamarknaden med ett medelbudpremium på hela 36,7 procent. Hörby lägger sig på en andraplats med 24,8 procent följt av Vaggeryd med 23,5 procent.

Kiruna står för största skillnaden på bostadsrättsmarknaden med 33,9 procent. I Piteå ökade budgivningarna med 18,2 procent och i Tomelilla med 18,1 procent.