Person håller upp nyckelring och ett vitt miniatyrhus.Den kraftiga prisutvecklingen under pandemin handlar framför allt om behovet av större boytor, enligt en ny undersökning från Hemnet. Foto: Nopparat Khokthong/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Det har väl inte gått någon förbi att bostadsmarknaden varit hetare än någonsin under pandemiåren, med ökande priser över i princip hela landet. En ny undersökning från Hemnet visar att priserna framför allt har drivits upp av det ökade behovet av större boytor, snarare än av ett minskat intresse av att bo centralt.

Under pandemin har bostadspriserna ökat kraftigt över i princip hela Sverige, och många har förklarat uppgången som ett resultat av våra förändrade konsumtionsmönster och en starkare efterfrågan på bostäder överlag.

Vissa menar att villapriserna har gått upp på grund av ett minskat intresse av att bo centralt, men nu finns det siffror som tyder på att det snarare handlar om ett ökat behov av större boytor. Och villor är ju som bekant i regel betydligt mycket större än lägenheter.

Prisutvecklingen visar tydligt mönster

En undersökning på Hemnet, där man jämför prisutvecklingen mellan 2019 och 2021 utifrån bostädernas storlek när det gäller antal rum och boyta, visar att en stor del av skillnaden i prisutvecklingen har att göra med hur stor bostaden är.

Enligt Hemnet så är sambandet mellan bostadens storlek och den procentuella prisuppgången väldigt tydligt, rent statistiskt sett. Räknar man bort fritidshusen ligger förklaringsgraden (variationen i prisuppgången som kan förklaras av variationen i bostadsstorleken) på hela 93 procent.

Förändrat behov av boyta när vi spenderar mer tid hemma

Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker, menar att det troligtvis framför allt är pandemins effekter som fått våra boyte-behov att förändras. Eftersom vi tillbringat mer tid hemma har det blivit allt viktigare att ha tillräckligt med plats för både arbete och fritid.

Enligt Erik Holmberg kan en annan påverkande faktor vara den demografiska förändring i befolkningen man sett just nu, där en stor grupp är i den så kallade familjebildande åldern.