minihus på en hög av guldmyntBostadspriserna fortsatte att stiga i februari. Ökningen var som störst för lägenheter i Malmö och norra Sverige. Foto: Watchara Ritjan/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

När priserna på bostadsmarknaden ska stabilisera sig? Ja, det hände i alla fall inte under den senaste månaden, enligt en sammanställning från SBAB och Booli. Både villa- och bostadsrättspriser fortsatte stiga över hela landet i februari, och störst var ökningen för lägenheter i norra Sverige och i Malmö. Det skriver SvD Näringsliv.

Rapporteringen från bostadsmarknaden fortsätter i samma spår som under de senaste 12 månaderna. Enligt siffror från SBAB och Booli, som sammanfattat alla registrerade bostadsförsäljningar, steg priserna för både villor och bostadsrätter även i februari. Den största ökningen noterades för lägenheter i norra Sverige med + 3,7 procent, och i Malmö med + 3,5 procent jämfört med januari.

I Malmö ökade villapriserna mest

Priserna för bostadsrätter steg i både Storstockholm och Storgöteborg med cirka 1 procent, och priserna för villor med 4 respektive 1 procent. Malmö sticker ut även när det gäller villapriserna med en ökning på hela 5,5 procent i februari.

I norra Sverige steg villapriserna med 2 procent jämfört med januari, och i mellersta och södra Sverige med 2,7 respektive 4,8 procent.

Ökande priser gynnar vissa grupper men är sämre för andra

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, menar att det ändå är rätt anmärkningsvärt att bostadspriserna bara fortsätter stiga eftersom hushållens inkomster och de rådande räntenivåerna snarare borde leda till det motsatta. Han tror att det helt enkelt handlar om att många har fått nya värderingar under pandemin.

– Prisökningarna är bra för vissa grupper men dåligt för andra. För dem som ska in på bostadsmarknaden är det inte så kul, säger Robert Boije i en kommentar till TT.

Bakslag när pandemiläget lättar

Enligt Robert Boije är de envist stigande bostadspriserna en av pandemins effekter på samhället, och han tror att vi kan behöva förbereda oss på ett bakslag när läget börjar lätta.