Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef BI Näringspolitik. Foto: Rosie Alm, Pressbild

Banknyheter

Kampanjandet om bostadsrätter utan avgift har blivit en trend bland byggbolagen. Däremot har de missat att informera bostadsköparna om den efterföljande skatteeffekten, menar Sveriges Byggindustrier.

Det var i slutet av förra veckan som SvD Näringsliv rapporterade om Sveriges Byggindustriers kritik riktad mot de byggbolag som kampanjar med avgiftsfria bostadsrätter.

Högre reavinstskatter på avgiftsfria bostadsrätter

Skatteverket har kunnat urskilja en ökning av reavinstskatterna i samband med de bostadsrätter som erbjuder avgiftsfria månader.
Allt fler bostadsutvecklare använder de avgiftsfria månaderna för att locka till sig köpare, men informationen om att 22 procent av rabatten omvandlas till skatt har hittills inte nått konsumenterna.
Tanja Rasmusson som är näringspolitisk chef hos Sveriges Byggindustrier menar att bostadsutvecklarnas informerande är ett viktigt fokusområde då det är hänsynen till konsumenten som ska prioriteras i första hand.

Bostadsköparna får inte all ekonomi redovisad innan köp

Både Skanska och Ikano Bostad har valt att sälja bostäder med avgiftsfria månader som lockbete. Båda har fått kritiken från Sveriges Byggindustrier riktade mot sig då ingen av dem anger korrekt information i kampanjen.
Tanja Rasmusson menar vidare att konsumenter som ska genomföra en affär som kan bli en av de största i livet bör få hela den ekonomiska informationen redovisad innan köpet.
För att bostaden ska bli en billigare affär för köparen behöver det vara byggbolaget, eller bostadsutvecklaren, som står för hela summan till föreningen. I det här fallet är det istället föreningen som har stått för kostnaden.

Kampanjerna är ett resultat av den svåra nyproduktionsmarknaden

Anledningen till byggbolagens kampanjer är ett resultat av den kreditåtstramning som gör det svårare för gemene man att investera i en nyproducerad bostad.
Kreditrestriktionerna och det ökande byggandet av bostäder som är för dyra för de flesta försvårar ett bostadsköp för konsumenten. Detta är något som Svenska Byggindustrier nu hoppas på att diskutera med den nye regeringen. Tanja Rasmusson berättar för SvD att organisationen vill diskutera bostadspolitik med reavinstskatterna som en av de viktigare punkterna.