Polis står med ryggen mot kameran framför avspärrning i ett bostadsområde.Efter en skjutning kan värdet på bostäder i området sjunka med 3–5 procent. Foto: Stephen Barnes/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

En rapport från Mäklarsamfundet visar att kriminalitet påverkar priserna på bostadsmarknaden. Dessutom visar forskning från KTH att skjutningar och droghandel har en effekt på bostadspriserna även i mer eftertraktade kvarter. Detta rapporterar SvD Näringsliv.

I forskningsrapporten konstaterar man att trygghet är särskilt viktigt för personer som bor i till exempel norra Stockholm och i kommuner som Täby, Danderyd och Lidingö. Hela 73 procent av boende i dessa områden uppger att det är särskilt viktigt att bostadsområdet är tryggt.

I bland annat södra Stockholm och Malmö innerstad, bostadsområden med ”närhet till otrygghet”, är det 68 procent som menar att trygghet är viktigt när de väljer var de ska bo.

Priserna sjunker vid skjutningar och öppen droghandel

Enligt forskning från KTH har så kallade ”hot spots” med cannabishandel och skottlossning en tydligt negativ påverkan på bostadsrättspriser. Värdet på bostäder i närheten av ”hot spots” sjunker med 1,5 procent för varje procentenhet förhöjd brottslighet.

Mats Wilhelmsson, professor i tillämpad finansiell ekonomi vid KTH, säger att priserna kan falla med 3–5 procent direkt efter en skjutning. Denna effekt kan kvarstå under halvårslånga mätperioder.

Närhet till kollektivtrafik inte längre lika viktigt

En överraskande insikt från Mäklarsamfundets undersökning är att det inte längre är lika önskvärt att bo nära knutpunkter för kollektivtrafik. Dessa platser förknippas numera med stök och otrygghet. Egenskapen ”goda kommunikationer” har alltså blivit mindre attraktiv.

Ett tydligt exempel på det är Odenplan i centrala Stockholm, som nyligen har utökats och blivit större. Det höjer värdet på bostäderna i närheten på vissa punkter. Men om närområdet skulle hamna på polisens kartor för öppen droghandel kan det snarare sänka värdet på närliggande bostäder.

22 procent av stockholmarna känner oro i sitt närområde

Stockholms stad skickade förra året ut en enkät om trygghetsfrågor. I den svarade 22 procent att de kan känna oro när de vistas i sitt närområde. I vissa områden är det också många som vill flytta på grund av otrygghet, brott och ordningsproblem.

Nästan 20 procent av boende i Hässelby-Vällingby, Järva och Skärholmen svarade att de ville flytta på grund av kriminaliteten. Det kan jämföras med Bromma och Stockholms innerstad, där endast 2 procent svarade att de ville flytta av samma skäl.