Lägenhetshus på kvällenPersoner som bor i lägenhet utsätts i större utsträckning för brott. Foto: a40757/Shutterstock.com

Tips & råd

Brottsförebyggande rådet har presenterat en analys som visar att unga och personer som bor i flerfamiljshus befinner sig i större riskzon att utsättas för brott. Medan äldre och personer som bor i villa löper minst risk att utsättas för brott.

Det finns flera olika faktorer som påverkar risken för en enskild person att utsättas för brott. Brottsförebyggande rådet har publicerat en ny kortanalys kring riskerna att utsättas för brott, och hur demografiska och socioekonomiska förhållanden påverkar riskerna. Studien visar att boende i flerfamiljshus löper högre risk att utsättas för brott än boende i småhus. På samma sätt påverkar även ålder, kön och familjeförhållanden.

Unga och ensamstående kvinnor är mest utsatta

Unga och ensamstående löper en högre risk att utsättas för brott och risken är speciellt hög när man är ensamstående med barn. Det framgår dock inte i analysen om det finns några skillnader för utsatthet av brott om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt.
Enligt analysen kan man se att kvinnor som bor i flerfamiljshus löper större risk att utsättas för brott än om man bor i villa. Man kan också se att personrån är 70% vanligare bland kvinnor i flerfamiljshus, likaså misshandel och sexualbrott som är 50% vanligare än om man bor i småhus.

Misstanke om högre utsatthet i hyreshus

I en intervju som Hem & Hyra har gjort med Victor Ståhl på Brottsförebyggande rådet berättar han att myndigheten misstänker att risken är större att man utsätts för brott om man bor i en hyresrätt än om man bor i bostadsrätt.
Hem & Hyra har tidigare rapporterat att de som bor i flerfamiljshus känner sig oftare mer otrygga än de som bor i villa.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent