Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.com

Regleringar

En ny förändrad fastighetsmäklarlag ska skapa en tryggare bostadsmarknad för konsumenterna. Lagförändringen som kan träda i kraft 2019 ska göra det möjligt att granska mäklarföretagen och inte bara den enskilda mäklaren.

En utredning, på uppdrag av regeringen, har tagit fram förslag på en rad förändringar inom fastighetsmäklarlagen. Det ska bland annat vara möjligt att granska mäklarföretagen på samma sätt som man idag kan granska enskilda mäklare.
En sådan förändring skulle enligt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund innebära en tryggare bostadsmarknad för konsumenterna som då vet att allt går enligt regelboken.

Penningtvättsreglerna ska omfatta mäklarföretagen

Förutom att det ska vara möjligt att granska mäklarföretagen på ett annat sätt vill utredningen även att mäklarföretagen ska omfattas av penningtvättsreglerna.
Utredarna vill också att avtal ska gå att teckna elektroniskt samt att ägare och ledning ska kunna prövas för att se hur lämpliga de är för jobbet.

Mäklarsamfundet är positiva till utredningens förslag

Mäklarsamfundet ser positivt på förslagen som utredningen tagit fram. Man anser att det är ett kvitto på branschens betydelse samt att de nya förändringar ger branschen rätt förutsättningar för att ge konsumenterna en trygg och enkel affär.
Björn Wellhagen är Mäklarsamfundets vd. Han menar att en tillsyn inte bara är viktig för konsumenterna utan även för branschen i sig.
I utredningsarbetet som pågått i cirka ett år har Jonas Anderberg, Mäklarsamfundets chefsjurist, medverkat som expert.
– Den lösning utredningen slutligen kommit fram till är bra och bör ha förutsättningar att fungera väl. Förslagen om elektronisk underteckning och de som rör objektsbeskrivningen är också positiva, säger Jonas Anderberg.
Förhoppningen är att den nya lagförändringen ska träda i kraft den 1 juli 2019.