Bostadsmarknaden

Nyproducerade bostäder blir allt svårare att sälja. I Stockholm ligger bostadsannonserna ute mer än dubbelt så länge som förra året. Små och stora lägenheter är allra svårast att sälja.

Det byggs allt färre bostäder trots att bostadsbristen är påtaglig i hela landet. För att matcha befolkningstillväxten behövs fler nya bostäder men de kommande åren ser andelen påbörjade bostäder ut att minska.

De bostäder som trots allt byggs är svåra att sälja enligt siffror från Hemnet som SvD tagit del av.

Det som gör bostäderna svårsålda är bland annat att bostäderna inte matchar den efterfrågan som finns på marknaden.

– Den grupp som har störst behov har inget eget kapital. Vi har ju ett kontantinsatskrav och därtill amorteringskrav. I Stockholm byggs det mycket lyxiga bostäder, men för dem finns det en begränsad efterfrågan, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet, till SvD.

Dubbelt så lång försäljningstid som förra året

Försäljningstiden för nybyggda bostäder har under året legat på i genomsnitt 62 dagar. Jämfört med förra året är försäljningstiden mer än dubbelt så lång.

Förändringen mellan 2017 och 2018 är som störst i Stockholm. Där har försäljningstiden ökat med 138 procent. I Skåne och Västra Götaland har ökningen varit 64 respektive 42 procent.

Små och stora lägenheter är svårsålda

Lägenheterna som är svårast att sälja är de små och riktigt stora. Ettorna är i första hand ett alternativ för singelhushållen och den gruppen har ofta svårt att få ihop en kontantinsats. 

De stora lägenheterna är istället svårsålda då hushållen påverkas kraftigt av amorteringskravet.

Staffan Tell anser att det krävs en rad politiska beslut för att hitta någon form av balans på bostadsmarknaden. Han säger att det ska bli intressant att se om man kan få till någon blocköverskridande överenskommelse inom alltifrån ränteavdrag, till uppskov, amorteringskrav och hyressättning.